Chat with us, powered by LiveChat

Contact สถานที่อบรม

สถานที่อบรม

อาคาร Q-House สาทร ชั้น 20 (ถนนสาทร กรุงเทพฯ)

GPS: 13.724825, 100.541604

รถไฟฟ้า MRT: สถานีลุมพินี - เมื่อเดินขึ้นมาบนถนนจะเป็นอาคาร Q-House ลุมพินี จะต้องเดินเท้าต่ออีกประมาณครึ่งป้ายรถเมล์มาทางถนนสาทรจะพบอาคาร Q-House สาทร

รถไฟฟ้า BTS: สถานีศาลาแดง หรือ สถานีช่องนนทรี - อาจจะต้องต่อด้วย Taxi หรือมอเตอร์ไซต์รับจ้าง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: analyst.development@gmail.com

Mobile: 088-227-4250, 093-069-0008

LINE ID: 088-227-4252

Head Office Analyst Development Co., Ltd.

Analyst Development Co., Ltd.

58/43 Moo 3, Tumbon Banchang, Amphur Muang, Pathumtani 12000

58/43 ม.3 ถ.ปทุม-กรุงเทพฯ ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

Phone number: 088-227-4250, 093-069-0008 (All day)
Instructor Mobile (17:00 - 20:00) / SMS(All day) : 088-227-4252
E-mail: analyst.development@gmail.com

LINE ID: 088-227-4252