หลักสูตรอบรม Microsoft SharePoint Server
โปรแกรม Document Control, Workflow, etc.

SP-41: SharePoint online for Beginner (Workshop)

Level: Beginner

วันอบรม:

หลักสูตรการใช้งาน SharePoint Online เบื้องต้น สำหรับ User โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีอยู่ใน Office 365 จุดเด่นของโปรแกรม Sharepoint จะทำให้เราสามารถที่จะทำงานด้าน Share Document, Document Control, Workflow ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

SP-24: SharePoint Online for user (Workshop)

Level: Beginner

วันอบรม:

หลักสูตรการใช้งาน SharePoint Online เบื้องต้น สำหรับ User โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีอยู่ใน Office 365 จุดเด่นของโปรแกรม Sharepoint จะทำให้เราสามารถที่จะทำงานด้าน Share Document, Document Control, Workflow ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

SP-14: Configuring and Administering Microsoft SharePoint

Level: Beginner, Intermediate

วันอบรม:

หลักสูตรการสร้างและใช้งาน SharePoint Server เบื้องต้น สำหรับผู้ดูและระบบ (Administrator)

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

SP-20: Creating and Customizing Web Application using Microsoft Sharepoint Designer

Level: Intermediate

วันอบรม:

สร้าง, แก้ไข, customize SharePoint site ด้วย SharePoint Designer

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

SP-16: Implementing Workflow using Microsoft SharePoint

Level: Intermediate, Advance

วันอบรม:

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทุกองค์กรและหน่วยงานที่ต้องการจะนำระบบ Workflow มาใช้งาน เพื่อลดต้นทุนในการพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพของ Application

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

SP-25: Programming Microsoft SharePoint

Level: Intermediate, Advance

วันอบรม:

หลักสูตรการ Customize SharePoint Server ในระดับ Intermediate จนถึงขั้น Advance

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

Microsoft (Thailand)

ทาง อ.ยงยุทธ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ (Guest Speaker) ให้กับลูกค้าของ Microsoft, วิชาที่ได้รับเชิญไปบรรยายได้แก่ SQL Server, ASP.NET, Windows Workflow Foundation, etc.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence ได้แก่ Microsoft Analysis Service (SSAS), Microsoft Integration Service (SSIS) และอื่นๆ

ธนาคารไทยพาณิชย์

หลักสูตร เช่น ASP.NET, SQL SERVER (Admin, Developer), Microsoft Business Intelligence (SSIS, SSAS, SSRS, Data Warehouse, MDX) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับเกียรติไปบรรยายหลักสูตร Microsoft SQL Server Business Intelligence (BI) และยังได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาในระบบงานของทางกระทรวงฯ

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.)

หลักสูตรบรรยาย Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, MDX, Object Oriented Programming (OOP) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, Object Oriented Programming (OOP) ให้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมนอกสถานที่
(In-house Training)

  • ให้อาจารย์ไปสอนที่ Office ของท่าน
  • ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนจากหลักสูตรมาตรฐานของเรา
    หรือจัดหลักสูตรได้เองได้ตามต้องการ
  • รับสอนแบบเรียนตัวต่อตัว แต่ถ้าเรียนหลายคน ราคาค่าอบรมต่อคนจะถูกลง
  • รับอบรมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศ
  • ผู้สอนมีประสบการณ์พัฒนาระบบให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เช่น บริษัท ปตท., บริษัทในเครือห้างสรรพสินค้า Central, Johnson and Johnson, Bridgestone, etc.
ประเมินราคาค่าอบรม