หลักสูตรอบรม Microsoft SQL Server
จัดการระบบฐานข้อมูลแบบมืออาชีพ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์สอบและทำงานมากกว่า 20 ปี

SQL-12: Tuning and Optimizing Database using SQL Server

Level: Intermediate, Advance

วันอบรม:

หลักสูตรนี้ได้กล่าวถึงเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล โดยเน้นไปที่การทำงานจริง จากประสบการณ์ทำงานของผู้สอนมากกว่า 20 ปี อย่างหมดเปลือก โดยกล่าวตั้งแต่วิธีการ Measuring Performance Baseline เพื่อหาคอขวดหรือปัญหาที่ทำให้ Database ช้า เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด, Query Best Practices, Refactoring Cursor, Using and Optimizing Index รวมถึงวิธีการ Reduce Locking and Blocking และเทคนิคอื่นๆ อีกมากมาย (ใช้ได้กับ SQL ทุก Version)

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

SQL-29: Administrating Microsoft SQL Server (for Administrator)

Level: Beginner, Intermediate

วันอบรม:

หลักสูตรนี้ได้อธิบายตั้งแต่พื้นฐานการติดตั้ง, การดูแลรักษาระบบ ไปจนถึงวิธีการแก้ปัญหาในระบบฐานข้อมูล หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้ SQL มาก่อน และสำหรับผู้ที่เคยใช้ SQL มาแล้ว แต่ต้องการที่จะศึกษาเทคนิคต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้น โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์พัฒนาระบบจริงมากว่า 20 ปี

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

SQL-31: Programming Microsoft SQL Server (for Developer)

Level: Beginner, Intermediate

วันอบรม:

หลักสูตรนี้ได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ตั้งแต่การสร้างฐานข้อมูล, table, view, stored procedure, trigger, function จนถึงเทคนิควิธีการพัฒนาฐานข้อมูลต่างๆ จึงเหมาะสำหรับ นักพัฒนาระบบ (database developer) ที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย SQL Server

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

SQLBI-13: Implementing Data Warehouse using Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS)

Level: Beginner, Intermediate

วันอบรม:

หลักสูตรนี้ได้กล่าวถึงการใช้งาน Analysis Service เพื่อนำไปใช้งานทางด้าน Data Warehouse หรือ OLAP

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

SQLBI-18: Implementing and Maintaining SQL Server Integration Services (SSIS)

Level: Beginner, Intermediate

วันอบรม:

หลักสูตรนี้ได้กล่าวถึงการใช้งาน Integration Service เพื่อนำไปใช้งานทางด้าน Import/Export Data หรืองาน ETL (Extract, Transform, Load)

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

SQLBI-19: Implementing and Maintaining SQL Server Reporting Services (SSRS)

Level: Beginner, Intermediate

วันอบรม:

หลักสูตรนี้ได้กล่าวถึงการใช้งาน Reporting Service เพื่อนำไปใช้งานทางด้านสร้างระบบรายงาน

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

Microsoft (Thailand)

ทาง อ.ยงยุทธ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ (Guest Speaker) ให้กับลูกค้าของ Microsoft, วิชาที่ได้รับเชิญไปบรรยายได้แก่ SQL Server, ASP.NET, Windows Workflow Foundation, etc.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence ได้แก่ Microsoft Analysis Service (SSAS), Microsoft Integration Service (SSIS) และอื่นๆ

ธนาคารไทยพาณิชย์

หลักสูตร เช่น ASP.NET, SQL SERVER (Admin, Developer), Microsoft Business Intelligence (SSIS, SSAS, SSRS, Data Warehouse, MDX) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับเกียรติไปบรรยายหลักสูตร Microsoft SQL Server Business Intelligence (BI) และยังได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาในระบบงานของทางกระทรวงฯ

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.)

หลักสูตรบรรยาย Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, MDX, Object Oriented Programming (OOP) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, Object Oriented Programming (OOP) ให้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมนอกสถานที่
(In-house Training)

  • ให้อาจารย์ไปสอนที่ Office ของท่าน
  • ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนจากหลักสูตรมาตรฐานของเรา
    หรือจัดหลักสูตรได้เองได้ตามต้องการ
  • รับสอนแบบเรียนตัวต่อตัว แต่ถ้าเรียนหลายคน ราคาค่าอบรมต่อคนจะถูกลง
  • รับอบรมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศ
  • ผู้สอนมีประสบการณ์พัฒนาระบบให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เช่น บริษัท ปตท., บริษัทในเครือห้างสรรพสินค้า Central, Johnson and Johnson, Bridgestone, etc.
ประเมินราคาค่าอบรม