หลักสูตรอบรม Microsoft .NET Programming
เรียนเขียนโปรแกรมแบบถูกหลักการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์สอบและทำงานมากกว่า 20 ปี

PG-21: Applied Object Oriented Programming with .NET Framework (Workshop)

Level: Intermediate, Advance

เน้นการประยุกต์ใช้ OOP ในงานจริง (ไม่ได้กล่าวถึงพื้นฐาน OOP) โดยมีตัวอย่างที่เป็น Business Data (ไม่มีการ inherits หมา แมว) และมีการทำ workshop โดยสร้างโปรแกรมเล็กๆ ที่ใช้งานได้จริงๆ ขึ้นมา 2-3 applications ผลที่ได้ก็คือ เราจะรู้วิธีการเขียนโปรแกรมที่แก้ง่าย และทำงานได้รวดเร็ว

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

DOTNET-22: Programming ADO.NET Entity Framework using Visual Studio

Level: Intermediate, Advance

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทุกองค์กรและหน่วยงานที่ต้องการศึกษาการเขียน application ที่ติดต่อกับฐานข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดของ Microsoft เช่น LINQ, Sync Framework, ADO.NET Entity Framework, WCF, etc.

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

DOTNET-30: Programming .NET Framework (Part 1 - Fundamental)

Level: Intermediate

หลักสูตรนี้เป็นการกล่าวถึงพื้นฐานและแนวความคิดในการเขียนโปรแกรมด้วย .NET Framework ซึ่งประโยชน์ก็คือสามารถดึงความสามารถของออกมาได้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมตัวอย่างงานจริง ที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานอย่างชัดเจน

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

DOTNET-37: Developing Windows Communication Foundation (WCF) Solutions with Microsoft Visual Studio

Level: Intermediate

หลักสูตรนี้เป็นการกล่าวถึงพื้นฐานและแนวความคิดในการเขียนโปรแกรมด้วย WCF Framework ซึ่งจำเป็นในการเขียนโปรแกรมแบบกระจาย (distributed application) รองรับระบบขนาดใหญ่ และเพิ่มเติมต่อขยายได้ (ลดต้นทุน, รองรับ user จำนวนมาก, แก้ไขระบบได้รวดเร็ว)

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

Microsoft (Thailand)

ทาง อ.ยงยุทธ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ (Guest Speaker) ให้กับลูกค้าของ Microsoft, วิชาที่ได้รับเชิญไปบรรยายได้แก่ SQL Server, ASP.NET, Windows Workflow Foundation, etc.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence ได้แก่ Microsoft Analysis Service (SSAS), Microsoft Integration Service (SSIS) และอื่นๆ

ธนาคารไทยพาณิชย์

หลักสูตร เช่น ASP.NET, SQL SERVER (Admin, Developer), Microsoft Business Intelligence (SSIS, SSAS, SSRS, Data Warehouse, MDX) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับเกียรติไปบรรยายหลักสูตร Microsoft SQL Server Business Intelligence (BI) และยังได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาในระบบงานของทางกระทรวงฯ

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.)

หลักสูตรบรรยาย Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, MDX, Object Oriented Programming (OOP) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, Object Oriented Programming (OOP) ให้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมนอกสถานที่
(In-house Training)

  • ให้อาจารย์ไปสอนที่ Office ของท่าน
  • ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนจากหลักสูตรมาตรฐานของเรา
    หรือจัดหลักสูตรได้เองได้ตามต้องการ
  • รับสอนแบบเรียนตัวต่อตัว แต่ถ้าเรียนหลายคน ราคาค่าอบรมต่อคนจะถูกลง
  • รับอบรมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศ
  • โดยผู้สอนที่พัฒนาระบบจริงมากว่า 20 ปี
ประเมินราคาค่าอบรม