ตารางการอบรม สำหรับผู้สนใจทั่วไป สถานที่อบรม อาคาร Q-House สาทร (รายละเอียด)



สร้างรายงานขั้นสูงได้ฟรี และรองรับ Mobile
สถานะ: เปิดรับสมัคร
วันอบรม: จ.-อ. ที่ 29-30 ตุลาคม 2561 (2 วัน)
ราคา: 7,900 บาท (Ex.VAT)
(เครื่อง PC สำหรับอบรม + คู่มือ + อาหารว่าง + อาหารกลางวัน)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบน



หลักสูตรทำ ETL (Import/Export Data) สำหรับไปใช้งาน Data Warehouse, BI
สถานะ: เปิดรับสมัคร
วันอบรม: จ.-พ. ที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 (3 วัน)
ราคา: 13,900 บาท (Ex.VAT)
(เครื่อง PC สำหรับอบรม + คู่มือ + อาหารว่าง + อาหารกลางวัน)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบน



ดูแลฐานข้อมูลแบบมืออาชีพ โดยผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลจริงมากกว่า 20 ปี (ใช้ได้กับ SQL ทุกเวอร์ชั่น)
สถานะ: ปิดรับสมัครสำหรับรุ่นนี้
วันอบรม: จ.-พฤ. ที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561 (4 วัน)
ราคา: 15,900 บาท (Ex.VAT)
(เครื่อง PC สำหรับอบรม + คู่มือ + อาหารว่าง + อาหารกลางวัน)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบน



หลักสูตรเรียน OOP แบบประยุกต์ เน้นตัวอย่างงานจริง (win app, web app) หลายคนบอกว่า เป็นหลักสูตรที่ตามหามานาน
สถานะ: เปิดรับสมัคร
วันอบรม: พ.-พฤ. ที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 (2 วัน)
ราคา: 8,900 บาท (Ex.VAT)
(เครื่อง PC สำหรับอบรม + คู่มือ + อาหารว่าง + อาหารกลางวัน)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบน



เรียนรู้ Power BI อย่างรวดเร็ว ด้วยตัวอย่างงานจริง
สถานะ: เปิดรับสมัคร
วันอบรม: จ.-อ. ที่ 3-4 ธันวาคม 2561 (2 วัน)
ราคา: 8,900 บาท (Ex.VAT)
(เครื่อง PC สำหรับอบรม + คู่มือ + อาหารว่าง + อาหารกลางวัน)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบน



ฐานข้อมูลช้า เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเจอ (ใช้ได้กับ SQL ทุก Version)
สถานะ: เปิดรับสมัคร
วันอบรม: พ.-ศ. ที่ 12-14 ธันวาคม 2561 (3 วัน)
ราคา: 18,900 บาท (Ex.VAT)
(เครื่อง PC สำหรับอบรม + คู่มือ + อาหารว่าง + อาหารกลางวัน)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบน



การออกแบบฐานข้อมูล Data Warehouse
สถานะ: เปิดรับสมัคร
วันอบรม: พฤ.-ศ. ที่ 7-8 มีนาคม 2562 (2 วัน)
ราคา: 8,900 บาท (Ex.VAT)
(เครื่อง PC สำหรับอบรม + คู่มือ + อาหารว่าง + อาหารกลางวัน)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบน


อาจารย์ผู้สอน



ยงยุทธ เดชปัญญาวิมล



Microsoft (Thailand)

ทาง อ.ยงยุทธ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ (Guest Speaker) ให้กับลูกค้าของ Microsoft, วิชาที่ได้รับเชิญไปบรรยายได้แก่ SQL Server, ASP.NET, Windows Workflow Foundation, etc.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence ได้แก่ Microsoft Analysis Service (SSAS), Microsoft Integration Service (SSIS) และอื่นๆ

ธนาคารไทยพาณิชย์

หลักสูตร เช่น ASP.NET, SQL SERVER (Admin, Developer), Microsoft Business Intelligence (SSIS, SSAS, SSRS, Data Warehouse, MDX) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับเกียรติไปบรรยายหลักสูตร Microsoft SQL Server Business Intelligence (BI) และยังได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาในระบบงานของทางกระทรวงฯ

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.)

หลักสูตรบรรยาย Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, MDX, Object Oriented Programming (OOP) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, Object Oriented Programming (OOP) ให้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมนอกสถานที่
(In-house Training)

  • ให้อาจารย์ไปสอนที่ Office ของท่าน
  • ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนจากหลักสูตรมาตรฐานของเรา
    หรือจัดหลักสูตรได้เองได้ตามต้องการ
  • รับสอนแบบเรียนตัวต่อตัว แต่ถ้าเรียนหลายคน ราคาค่าอบรมต่อคนจะถูกลง
  • รับอบรมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศ
  • ผู้สอนมีประสบการณ์พัฒนาระบบให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เช่น บริษัท ปตท., บริษัทในเครือห้างสรรพสินค้า Central, Johnson and Johnson, Bridgestone, etc.
ประเมินราคาค่าอบรม