ตารางการอบรม สำหรับผู้สนใจทั่วไป สถานที่อบรม อาคาร Q-House สาทร (รายละเอียด)สร้างรายงานขั้นสูงได้ฟรี และรองรับ Mobile
สถานะ: เปิดรับสมัคร
วันอบรม: พฤ.-ศ. ที่ 7-8 มิถุนายน 2561 (2 วัน)
ราคา: 7,900 บาท (Ex.VAT)
(เครื่อง PC สำหรับอบรม + คู่มือ + อาหารว่าง + อาหารกลางวัน)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบนหลักสูตรเรียน OOP แบบประยุกต์ เน้นตัวอย่างงานจริง (หลายคนบอกว่า เป็นหลักสูตรที่ตามหามานาน)
สถานะ: เปิดรับสมัคร
วันอบรม: จ.-อ. ที่ 11-12 มิถุนายน 2561 (2 วัน)
ราคา: 8,900 บาท (Ex.VAT)
(เครื่อง PC สำหรับอบรม + คู่มือ + อาหารว่าง + อาหารกลางวัน)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบนเขียนโปรแกรมแบบใช้งานจริง บน SQL Server
สถานะ: ปิดรับสมัครสำหรับรุ่นนี้
วันอบรม: อ.-ศ. ที่ 12-15 มิถุนายน 2561 (4 วัน)
ราคา: 15,900 บาท (Ex.VAT)
(เครื่อง PC สำหรับอบรม + คู่มือ + อาหารว่าง + อาหารกลางวัน)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบนหลักสูตรทำ ETL (Import/Export Data) สำหรับไปใช้งาน Data Warehouse, BI
สถานะ: เปิดรับสมัคร
วันอบรม: อ.-พฤ. ที่ 3-5 กรกฎาคม 2561 (3 วัน)
ราคา: 13,900 บาท (Ex.VAT)
(เครื่อง PC สำหรับอบรม + คู่มือ + อาหารว่าง + อาหารกลางวัน)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบนดูแลฐานข้อมูลแบบมืออาชีพ โดยผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลจริง
สถานะ: เปิดรับสมัคร
วันอบรม: จ.-พฤ. ที่ 16-19 กรกฎาคม 2561 (4 วัน)
ราคา: 15,900 บาท (Ex.VAT)
(เครื่อง PC สำหรับอบรม + คู่มือ + อาหารว่าง + อาหารกลางวัน)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบนฐานข้อมูลช้า เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเจอ (ใช้ได้กับ SQL ทุก Version)
สถานะ: เปิดรับสมัคร
วันอบรม: พ.-ศ. ที่ 1-3 สิงหาคม 2561 (3 วัน)
ราคา: 18,900 บาท (Ex.VAT)
(เครื่อง PC สำหรับอบรม + คู่มือ + อาหารว่าง + อาหารกลางวัน)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบนเรียนรู้เครื่องมือสร้าง Report ที่ทรงพลัง สามารถใช้ได้ฟรี และรองรับ Mobile
สถานะ: เปิดรับสมัคร
วันอบรม: อ.-พฤ. ที่ 7-9 สิงหาคม 2561 (3 วัน)
ราคา: 13,900 บาท (Ex.VAT)
(เครื่อง PC สำหรับอบรม + คู่มือ + อาหารว่าง + อาหารกลางวัน)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบนสร้าง Report 100 ตัว ภายใน 1 สัปดาห์
สถานะ: เปิดรับสมัคร
วันอบรม: อ.-พฤ. ที่ 4-6 กันยายน 2561 (3 วัน)
ราคา: 13,900 บาท (Ex.VAT)
(เครื่อง PC สำหรับอบรม + คู่มือ + อาหารว่าง + อาหารกลางวัน)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบน


อาจารย์ผู้สอนยงยุทธ เดชปัญญาวิมล

 • ประสบการณ์ทำงานโดยพัฒนาระบบจริง 27 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534)
 • ผู้สอนมีประสบการณ์พัฒนาระบบให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เช่น ปตท., บริษัทในเครือห้างสรรพสินค้า Central เป็นต้น
 • ประสบการณ์สอน 25 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536)
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน)
 • ได้รับใบประกาศด้านการสอน Microsoft Certified Trainer (MCT) โดยตรงจาก Microsoft สหรัฐอเมริกา
 • อาจารย์สอนเต็มที่ ไม่มีเดินออกนอกห้องระหว่างสอน
 • รายชื่อองค์กรที่อาจารย์เคยได้รับเกียรติไปบรรยาย (click)
 • Download Profile (PDF)


Microsoft (Thailand)

ทาง อ.ยงยุทธ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ (Guest Speaker) ให้กับลูกค้าของ Microsoft, วิชาที่ได้รับเชิญไปบรรยายได้แก่ SQL Server, ASP.NET, Windows Workflow Foundation, etc.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence ได้แก่ Microsoft Analysis Service (SSAS), Microsoft Integration Service (SSIS) และอื่นๆ

ธนาคารไทยพาณิชย์

หลักสูตร เช่น ASP.NET, SQL SERVER (Admin, Developer), Microsoft Business Intelligence (SSIS, SSAS, SSRS, Data Warehouse, MDX) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับเกียรติไปบรรยายหลักสูตร Microsoft SQL Server Business Intelligence (BI) และยังได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาในระบบงานของทางกระทรวงฯ

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.)

หลักสูตรบรรยาย Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, MDX, Object Oriented Programming (OOP) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, Object Oriented Programming (OOP) ให้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมนอกสถานที่
(In-house Training)

 • ให้อาจารย์ไปสอนที่ Office ของท่าน
 • ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนจากหลักสูตรมาตรฐานของเรา
  หรือจัดหลักสูตรได้เองได้ตามต้องการ
 • รับสอนแบบเรียนตัวต่อตัว แต่ถ้าเรียนหลายคน ราคาค่าอบรมต่อคนจะถูกลง
 • รับอบรมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศ
 • ผู้สอนมีประสบการณ์พัฒนาระบบให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เช่น บริษัท ปตท., บริษัทในเครือห้างสรรพสินค้า Central, Johnson and Johnson, Bridgestone, etc.
ประเมินราคาค่าอบรม