ตารางการอบรม สำหรับผู้สนใจทั่วไป สถานที่อบรม อาคาร Q-House สาทร (รายละเอียด)สร้าง Report แบบมืออาชีพ
สถานะ: เปิดรับสมัคร
วันอบรม: จ.-พ. ที่ 18-20 ธันวาคม 2560 (3 วัน)
ราคา: 13,900 บาท (Ex.VAT)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบนเรียนรู้เครื่องมือสร้าง Report ที่ทรงพลัง สามารถใช้ได้ฟรี และรองรับ Mobile
สถานะ: ปิดรับสมัครสำหรับรุ่นนี้ (เต็ม)
วันอบรม: อ.-พฤ. ที่ 16-18 มกราคม 2561 (3 วัน)
ราคา: 13,900 บาท (Ex.VAT)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบนสร้างรายงานขั้นสูงได้ฟรี และรองรับ Mobile
สถานะ: เปิดรับสมัคร
วันอบรม: อ.-พ. ที่ 30-31 มกราคม 2561 (2 วัน)
ราคา: 7,900 บาท (Ex.VAT)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบนหลักสูตรเรียน OOP แบบประยุกต์ เน้นตัวอย่างงานจริง (หลายคนบอกว่า เป็นหลักสูตรที่ตามหามานาน)
สถานะ: ปิดรับสมัครสำหรับรุ่นนี้ (เต็ม)
วันอบรม: พฤ.-ศ. ที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 (2 วัน)
ราคา: 8,900 บาท (Ex.VAT)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบนฐานข้อมูลช้า เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเจอ
สถานะ: เปิดรับสมัคร
วันอบรม: อ.-พฤ. ที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2561 (3 วัน)
ราคา: 15,900 บาท (Ex.VAT)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบนเขียนโปรแกรมแบบใช้งานจริง บน SQL Server
สถานะ: เปิดรับสมัคร
วันอบรม: อ.-ศ. ที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 (4 วัน)
ราคา: 15,900 บาท (Ex.VAT)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบนดูแลฐานข้อมูลแบบมืออาชีพ โดยผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลจริง
สถานะ: เปิดรับสมัคร
วันอบรม: อ.-ศ. ที่ 6-9 มีนาคม 2561 (4 วัน)
ราคา: 15,900 บาท (Ex.VAT)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบนหลักสูตรทำ ETL (Import/Export Data) สำหรับไปใช้งาน Data Warehouse, BI
สถานะ: เปิดรับสมัคร
วันอบรม: อ.-พฤ. ที่ 20-22 มีนาคม 2561 (3 วัน)
ราคา: 13,900 บาท (Ex.VAT)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบน


อาจารย์ผู้สอนยงยุทธ เดชปัญญาวิมล

 • ประสบการณ์ทำงานโดยพัฒนาระบบจริง 26 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534)
 • ประสบการณ์สอน 24 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536)
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน)
 • ได้รับใบประกาศด้านการสอน Microsoft Certified Trainer (MCT) โดยตรงจาก Microsoft สหรัฐอเมริกา
 • อาจารย์สอนเต็มที่ ไม่มีเดินออกนอกห้องระหว่างสอน
 • รายชื่อองค์กรที่อาจารย์เคยได้รับเกียรติไปบรรยาย (click)
 • Download Profile (PDF)


Microsoft (Thailand)

ทาง อ.ยงยุทธ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ (Guest Speaker) ให้กับลูกค้าของ Microsoft, วิชาที่ได้รับเชิญไปบรรยายได้แก่ SQL Server, ASP.NET, Windows Workflow Foundation, etc.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence ได้แก่ Microsoft Analysis Service (SSAS), Microsoft Integration Service (SSIS) และอื่นๆ

ธนาคารไทยพาณิชย์

หลักสูตร เช่น ASP.NET, SQL SERVER (Admin, Developer), Microsoft Business Intelligence (SSIS, SSAS, SSRS, Data Warehouse, MDX) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับเกียรติไปบรรยายหลักสูตร Microsoft SQL Server Business Intelligence (BI) และยังได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาในระบบงานของทางกระทรวงฯ

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.)

หลักสูตรบรรยาย Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, MDX, Object Oriented Programming (OOP) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, Object Oriented Programming (OOP) ให้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมนอกสถานที่
(In-house Training)

 • ให้อาจารย์ไปสอนที่ Office ของท่าน
 • ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนจากหลักสูตรมาตรฐานของเรา
  หรือจัดหลักสูตรได้เองได้ตามต้องการ
 • รับสอนแบบเรียนตัวต่อตัว แต่ถ้าเรียนหลายคน ราคาค่าอบรมต่อคนจะถูกลง
 • รับอบรมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศ
 • โดยผู้สอนที่พัฒนาระบบจริงมากว่า 20 ปี
ประเมินราคาค่าอบรม