Chat with us, powered by LiveChat

ตารางการอบรม สำหรับผู้สนใจทั่วไป สถานที่อบรม อาคาร Q-House สาทร (รายละเอียด)หลักสูตรทำ ETL (Import/Export Data) สำหรับไปใช้งาน Data Warehouse, BI
สถานะ: ปิดรับสมัครสำหรับรุ่นนี้
วันอบรม: พ.-ศ. ที่ 16-18 ตุลาคม 2562 (3 วัน)
ราคา: ท่านละ 13,900 บาท (ไม่รวม VAT)
(เครื่อง PC สำหรับอบรม + คู่มือ + อาหารว่าง + อาหารกลางวัน)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบนสร้างรายงานขั้นสูงได้ฟรี และรองรับ Mobile
สถานะ: เปิดรับสมัคร
วันอบรม: จ.-อ. ที่ 21-22 ตุลาคม 2562 (2 วัน)
ราคา: ท่านละ 7,900 บาท (ไม่รวม VAT)
(เครื่อง PC สำหรับอบรม + คู่มือ + อาหารว่าง + อาหารกลางวัน)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบนฐานข้อมูลช้า เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเจอ (ใช้ได้กับ SQL ทุก Version)
สถานะ: เปิดรับสมัคร
วันอบรม: พ.-ศ. ที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 (3 วัน)
ราคา: ท่านละ 18,900 บาท (ไม่รวม VAT)
(เครื่อง PC สำหรับอบรม + คู่มือ + อาหารว่าง + อาหารกลางวัน)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบนสร้าง Report 100 ตัว ภายใน 1 สัปดาห์
สถานะ: เปิดรับสมัคร
วันอบรม: จ.-พ. ที่ 11-13 พฤศจิกายน 2562 (3 วัน)
ราคา: ท่านละ 13,900 บาท (ไม่รวม VAT)
(เครื่อง PC สำหรับอบรม + คู่มือ + อาหารว่าง + อาหารกลางวัน)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบนเรียนรู้การเขียนสูตรที่ซับซ้อน ด้วย DAX
สถานะ: เปิดรับสมัคร
วันอบรม: พฤ.-ศ. ที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 (2 วัน)
ราคา: ท่านละ 8,900 บาท (ไม่รวม VAT)
(เครื่อง PC สำหรับอบรม + คู่มือ + อาหารว่าง + อาหารกลางวัน)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบนสร้าง Web Site ได้ภายในเวลา 10 นาที โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม
สถานะ: เปิดรับสมัคร
วันอบรม: จ.-อ. ที่ 2-3 ธันวาคม 2562 (2 วัน)
ราคา: ท่านละ 7,900 บาท (ไม่รวม VAT)
(เครื่อง PC สำหรับอบรม + คู่มือ + อาหารว่าง + อาหารกลางวัน)
สถานที่อบรม: อาคาร Q-House สาทร กรุงเทพฯ (ชั้น 20)


กลับขึ้นข้างบน


อาจารย์ผู้สอนยงยุทธ เดชปัญญาวิมลMicrosoft (Thailand)

ทาง อ.ยงยุทธ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ (Guest Speaker) ให้กับลูกค้าของ Microsoft, วิชาที่ได้รับเชิญไปบรรยายได้แก่ SQL Server, ASP.NET, Windows Workflow Foundation, etc.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence ได้แก่ Microsoft Analysis Service (SSAS), Microsoft Integration Service (SSIS) และอื่นๆ

ธนาคารไทยพาณิชย์

หลักสูตร เช่น ASP.NET, SQL SERVER (Admin, Developer), Microsoft Business Intelligence (SSIS, SSAS, SSRS, Data Warehouse, MDX) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับเกียรติไปบรรยายหลักสูตร Microsoft SQL Server Business Intelligence (BI) และยังได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาในระบบงานของทางกระทรวงฯ

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.)

หลักสูตรบรรยาย Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, MDX, Object Oriented Programming (OOP) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, Object Oriented Programming (OOP) ให้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมนอกสถานที่
(In-house Training)

  • ให้อาจารย์ไปสอนที่ Office ของท่าน
  • ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนจากหลักสูตรมาตรฐานของเรา
    หรือจัดหลักสูตรได้เองได้ตามต้องการ
  • รับสอนแบบเรียนตัวต่อตัว แต่ถ้าเรียนหลายคน ราคาค่าอบรมต่อคนจะถูกลง
  • รับอบรมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศ
  • ผู้สอนมีประสบการณ์พัฒนาระบบให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เช่น บริษัท ปตท., บริษัทในเครือห้างสรรพสินค้า Central, Johnson and Johnson, Bridgestone, etc.
ประเมินราคาค่าอบรม