หลักสูตรอบรม Microsoft 365
โปรแกรม Microsoft 365

MSPP-42: Automating tasks with Power Automate (Workshop)

Level: Beginner

วันอบรม:

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Automate ซึ่งช่วยให้เราสามารถสร้างงานระบบอัตโนมัติ (Robotic Process Automation หรือ RPA) ผลที่ได้คือทำให้ลดงานที่ต้องทำเป็นประจำได้อย่างง่ายดาย และทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นอย่างมาก

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

MSBI-38: Analyzing Data with Power BI (Workshop)

Level: Beginner, Intermediate

วันอบรม:

โปรแกรมสร้าง Report ที่ถูกถามหามากที่สุดในขณะนี้จาก Microsoft โดยเป็นหลักสูตรการสร้างระบบรายงานตั้งแต่เบื้องต้น ถึงขั้นสูง เพื่อตอบโจทย์ทางด้านธุรกิจ โดยสามารถดูได้ทุกอุปกรณ์ (PC, Tablet, Mobile) และสามารถใช้ได้ฟรี

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

SP-24: SharePoint Online for user (Workshop)

Level: Beginner

วันอบรม:

หลักสูตรการใช้งาน SharePoint Online เบื้องต้น สำหรับ User โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีอยู่ใน Office 365 จุดเด่นของโปรแกรม Sharepoint จะทำให้เราสามารถที่จะทำงานด้าน Share Document, Document Control, Workflow ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

Microsoft (Thailand)

ทาง อ.ยงยุทธ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ (Guest Speaker) ให้กับลูกค้าของ Microsoft, วิชาที่ได้รับเชิญไปบรรยายได้แก่ SQL Server, ASP.NET, Windows Workflow Foundation, etc.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence ได้แก่ Microsoft Analysis Service (SSAS), Microsoft Integration Service (SSIS) และอื่นๆ

ธนาคารไทยพาณิชย์

หลักสูตร เช่น ASP.NET, SQL SERVER (Admin, Developer), Microsoft Business Intelligence (SSIS, SSAS, SSRS, Data Warehouse, MDX) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับเกียรติไปบรรยายหลักสูตร Microsoft SQL Server Business Intelligence (BI) และยังได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาในระบบงานของทางกระทรวงฯ

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.)

หลักสูตรบรรยาย Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, MDX, Object Oriented Programming (OOP) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, Object Oriented Programming (OOP) ให้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมนอกสถานที่
(In-house Training)

  • ให้อาจารย์ไปสอนที่ Office ของท่าน
  • ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนจากหลักสูตรมาตรฐานของเรา
    หรือจัดหลักสูตรได้เองได้ตามต้องการ
  • รับสอนแบบเรียนตัวต่อตัว แต่ถ้าเรียนหลายคน ราคาค่าอบรมต่อคนจะถูกลง
  • รับอบรมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศ
  • ผู้สอนมีประสบการณ์พัฒนาระบบให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เช่น บริษัท ปตท., บริษัทในเครือห้างสรรพสินค้า Central, Johnson and Johnson, Bridgestone, etc.
ประเมินราคาค่าอบรม