หลักสูตรอบรมที่ดีที่สุด โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ทำงาน
และสอนมากกว่า 20 ปี

หลักสูตรอบรมโดยมืออาชีพ

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอน และทำงานจริง มากกว่า 20 ปี

รายละเอียด

รับ Tune ระบบฐานข้อมูล SQL Server

ประสบการณ์ tune table ขนาด 4,000 ล้าน Records เริ่มต้นที่ 20,000 บาท

รายละเอียด

ที่ปรึกษา, ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล SQL Server

โดยทีมงานที่่มีประสบการณ์พัฒนาระบบให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย

รายละเอียด

ต้องการให้อาจารย์ไปสอนที่ Office ของท่าน (In-House Training)

มีหลักสูตรมาตรฐานให้เลือกหลากหลาย และรับ Customize Course เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด
โดยให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รับผู้อบรมตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป และสามารถเรียนตัวต่อตัวได้ จัดอบรมได้ทุกงบประมาณ

โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์พัฒนาระบบให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เช่น บริษัท ปตท., บริษัทในเครือห้างสรรพสินค้า Central, Johnson and Johnson, Bridgestone, etc.

Microsoft (Thailand)

ทาง อ.ยงยุทธ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ (Guest Speaker) ให้กับลูกค้าของ Microsoft, วิชาที่ได้รับเชิญไปบรรยายได้แก่ SQL Server, ASP.NET, Windows Workflow Foundation, etc.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence ได้แก่ Microsoft Analysis Service (SSAS), Microsoft Integration Service (SSIS) และอื่นๆ

ธนาคารไทยพาณิชย์

หลักสูตร เช่น ASP.NET, SQL SERVER (Admin, Developer), Microsoft Business Intelligence (SSIS, SSAS, SSRS, Data Warehouse, MDX) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับเกียรติไปบรรยายหลักสูตร Microsoft SQL Server Business Intelligence (BI) และยังได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาในระบบงานของทางกระทรวงฯ

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.)

หลักสูตรบรรยาย Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, MDX, Object Oriented Programming (OOP) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, Object Oriented Programming (OOP) ให้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมนอกสถานที่
(In-house Training)

 • ให้อาจารย์ไปสอนที่ Office ของท่าน
 • ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนจากหลักสูตรมาตรฐานของเรา
  หรือจัดหลักสูตรได้เองได้ตามต้องการ
 • รับสอนแบบเรียนตัวต่อตัว แต่ถ้าเรียนหลายคน ราคาค่าอบรมต่อคนจะถูกลง
 • รับอบรมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศ
 • ผู้สอนมีประสบการณ์พัฒนาระบบให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เช่น บริษัท ปตท., บริษัทในเครือห้างสรรพสินค้า Central, Johnson and Johnson, Bridgestone, etc.
ประเมินราคาค่าอบรม

หลักสูตรอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไป
(Public Training)

 • ประสบการณ์ทำงานโดยพัฒนาระบบจริง 30 ปี
 • ผู้สอนมีประสบการณ์พัฒนาระบบให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เช่น ปตท., บริษัทในเครือห้างสรรพสินค้า Central เป็นต้น
 • ประสบการณ์สอน 28 ปี
 • อาจารย์สอนเต็มที่ ไม่มีเดินออกนอกห้องระหว่างสอน
 • มีแบบฝึกหัดให้ไปฝึกทบทวนที่บ้าน
 • ผู้สอนได้ MCT Certified (Microsoft Certified Trainer) จาก Microsoft โดยตรง
 • สามารถพูดคุยสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมได้หลังจากเรียนจบไปแล้วทาง LINE (088-227-4252) หรือ Facebook
ตารางอบรม ลงทะเบียนอบรม

รับ Tune ระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

ประสบการณ์ tune table ขนาด 4,000 ล้าน Records เริ่มต้นที่ 20,000 บาท

กรอกแบบสอบถาม เพื่อประเมินราคา