หลักสูตรอบรม Microsoft Business Intelligence
เครื่องมือสร้างรายงานที่ทรงพลัง เพื่อรองรับระบบ Business Intelligence, Big Data, Data Science

MSBI-40: Power BI Workshop for Beginner (Level 1)

Level: Beginner

วันอบรม:

โปรแกรมสร้าง Report ที่ถูกถามหามากที่สุดในขณะนี้จาก Microsoft โดยเป็นหลักสูตรสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ Power BI มาก่อน และไม่มีเวลา และต้องการเรียนรู้ใรระดับเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบโจทย์ทางด้านธุรกิจ โดยสามารถดูได้ทุกอุปกรณ์ (PC, Tablet, Mobile) และสามารถใช้ได้ฟรี

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

MSBI-38: Analyzing Data with Power BI (Workshop)

Level: Beginner, Intermediate

วันอบรม:

โปรแกรมสร้าง Report ที่ถูกถามหามากที่สุดในขณะนี้จาก Microsoft โดยเป็นหลักสูตรการสร้างระบบรายงานตั้งแต่เบื้องต้น ถึงขั้นสูง เพื่อตอบโจทย์ทางด้านธุรกิจ โดยสามารถดูได้ทุกอุปกรณ์ (PC, Tablet, Mobile) และสามารถใช้ได้ฟรี

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

MSBI-39: Advanced Power BI using DAX (Workshop)

Level: Intermediate, Advance

วันอบรม:

เรียนรู้การใช้งาน Power BI ด้วย Data Analysis Expression (DAX) ซึ่งเป็น Formula Language ที่ทรงพลัง สามารถนำไปใช้สร้างรายงานที่ต้องการคำนวณซับซ้อนได้ง่ายดาย เช่น Budget Allocation, Customer Return Rate, Basket Analysis, etc.

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

SQLBI-13: Implementing Data Warehouse using Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS)

Level: Beginner, Intermediate

วันอบรม:

หลักสูตรนี้ได้กล่าวถึงการใช้งาน Analysis Service เพื่อนำไปใช้งานทางด้าน Data Warehouse หรือ OLAP

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

SQLBI-18: Implementing and Maintaining SQL Server Integration Services (SSIS)

Level: Beginner, Intermediate

วันอบรม:

หลักสูตรนี้ได้กล่าวถึงการใช้งาน Integration Service เพื่อนำไปใช้งานทางด้าน Import/Export Data หรืองาน ETL (Extract, Transform, Load)

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

SQLBI-19: Implementing and Maintaining SQL Server Reporting Services (SSRS)

Level: Beginner, Intermediate

วันอบรม:

หลักสูตรนี้ได้กล่าวถึงการใช้งาน Reporting Service เพื่อนำไปใช้งานทางด้านสร้างระบบรายงาน

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

SQLBI-08: Designing Data Warehouse

Level: Intermediate

วันอบรม:

การออกแบบฐานข้อมูล ในรูปแบบ Data Warehouse โดยใช้หลักการของออกแบบ เช่น Star Schema, Snow flake เป็นต้น เพื่อรองรับการสร้างรายงานทุกรูปแบบ

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

SQLBI-23: Query Data in Data Warehouse with MDX

Level: Intermediate

วันอบรม:

เรียนรู้ภาษา Query สำหรับ OLAP/Cube Database ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า T-SQL

รายละเอียด ลงทะเบียนอบรม

Microsoft (Thailand)

ทาง อ.ยงยุทธ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ (Guest Speaker) ให้กับลูกค้าของ Microsoft, วิชาที่ได้รับเชิญไปบรรยายได้แก่ SQL Server, ASP.NET, Windows Workflow Foundation, etc.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence ได้แก่ Microsoft Analysis Service (SSAS), Microsoft Integration Service (SSIS) และอื่นๆ

ธนาคารไทยพาณิชย์

หลักสูตร เช่น ASP.NET, SQL SERVER (Admin, Developer), Microsoft Business Intelligence (SSIS, SSAS, SSRS, Data Warehouse, MDX) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับเกียรติไปบรรยายหลักสูตร Microsoft SQL Server Business Intelligence (BI) และยังได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาในระบบงานของทางกระทรวงฯ

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.)

หลักสูตรบรรยาย Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, MDX, Object Oriented Programming (OOP) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, Object Oriented Programming (OOP) ให้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมนอกสถานที่
(In-house Training)

  • ให้อาจารย์ไปสอนที่ Office ของท่าน
  • ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนจากหลักสูตรมาตรฐานของเรา
    หรือจัดหลักสูตรได้เองได้ตามต้องการ
  • รับสอนแบบเรียนตัวต่อตัว แต่ถ้าเรียนหลายคน ราคาค่าอบรมต่อคนจะถูกลง
  • รับอบรมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศ
  • ผู้สอนมีประสบการณ์พัฒนาระบบให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เช่น บริษัท ปตท., บริษัทในเครือห้างสรรพสินค้า Central, Johnson and Johnson, Bridgestone, etc.
ประเมินราคาค่าอบรม