ข้อมูล Outline ผู้สอน ลงทะเบียน

หลักสูตรอบรม SQL-31: Programming Microsoft SQL Server (for Developer)
(3 Days) เขียนโปรแกรมแบบใช้งานจริง บน SQL Server (ใช้ได้กับ SQL ทุกเวอร์ชั่น)

Course Description

หลักสูตรนี้ได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ตั้งแต่การสร้างฐานข้อมูล, table, view, stored procedure, trigger, function จนถึงเทคนิควิธีการพัฒนาฐานข้อมูลต่างๆ จึงเหมาะสำหรับ นักพัฒนาระบบ (database developer) ที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย SQL Server

Level

Beginner, Intermediate

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

Database Admin, Programmer

ลงทะเบียนอบรม


หลักสูตร: SQL-31: Programming Microsoft SQL Server (for Developer)
ราคา: ท่านละ 14,900 บาท (ไม่รวม VAT)
ราคานี้ได้รวม ค่าเครื่อง PC สำหรับอบรม + เอกสารอบรม + อาหารว่าง + อาหารกลางวัน (ไม่ต้องนำ Notebook มาเอง)
วันอบรม: จ.-พฤ. ที่ 29 เม.ย. - 2 พ.ค. 2567 (3 วัน)
จำนวนวัน: 3 วัน
เวลาอบรม: 09:00 - 16:00 น.
สถานะ: ปิดรับสมัครสำหรับรุ่นนี้
ผู้ที่สนใจอบรม สามารถลงทะเบียนเพื่อจองที่นั่งล่วงหน้าได้ โดยรอบต่อไปที่เปิดอบรมคือ พฤศจิกายน 2567
ต้องการดูรอบการอบรมทั้งหมด
สถานที่อบรม: Reno Hotel Bangkok (ตรงข้ามห้าง MBK)
มีที่จอดรถ, ติดรถไฟฟ้า, ใกล้ทางด่วน
(มีมาตรการป้องกันไวรัส)
วิทยากร: อ.ยงยุทธ เดชปัญญาวิมล
(Microsoft Certified Trainer - MCT)

ประสบการณ์สอน และทำงานจริง 28 ปี

ต้องการให้อาจารย์ไปสอนที่ Office ของท่าน (Click)
LINE ID: 0882274252
Email: analyst.development@gmail.com
โทรศัพท์: 088-227-4250, 093-069-0008

ลงทะเบียนอบรม

กลับขึ้นข้างบนModule 1: Introduction to SQL Server and its Toolset

Lesson:

 • Introduction to the SQL Server Platform
 • Working with SQL Server Tools
 • Configuring SQL Server Services
 • Verifying SQL Server Component Installation
 • Altering Service Accounts for New Instance
 • Enabling Named Pipes Protocol for Both Instances
 • Creating an Alias for AdvDev
 • Ensuring SQL Browser is Disabled and Configure a Fixed TCP/IP Port
 • Lab : Introduction to SQL Server and its Toolset

Module 2: Working with Data Types

Lesson:

 • Using Data Types
 • Working with Character Data
 • Converting Data Types
 • Specialized Data Types
 • Choosing Appropriate Data Types
 • Writing Queries With Data Type Conversions
 • Designing and Creating Alias Data Types (Only if time permits)
 • Lab : Working with Data Types

Module 3: Designing and Implementing Tables

Lesson:

 • Designing Tables
 • Working with Schemas
 • Creating and Altering Tables
 • Improving the Design of Tables
 • Creating a Schema
 • Creating the Tables
 • Lab : Designing and Implementing Tables

Module 4: Ensuring Data Integrity through Constraints

Lesson:

 • Enforcing Data Integrity
 • Implementing Domain Integrity
 • Implementing Entity and Referential Integrity
 • Designing Constraints
 • Testing the constraints
 • Lab : Ensuring Data Integrity through Constraints

Module 5: Planning for SQL Server Indexing

Lesson:

 • Core Indexing Concepts
 • Data Types and Indexes
 • Single Column and Composite Indexes
 • Exploring existing index statistics
 • Designing column orders for indexes
 • Lab : Planning for SQL Server Indexing

Module 6: Implementing Table Structures in SQL Server

Lesson:

 • SQL Server Table Structures
 • Working with Clustered Indexes
 • Designing Effective Clustered Indexes
 • Creating Tables as Heaps
 • Creating Tables with Clustered Indexes
 • Comparing the Performance of Clustered Indexes vs. Heaps
 • Lab : Implementing Table Structures in SQL Server

Module 7: Reading SQL Server Execution Plans

Lesson:

 • Execution Plan Core Concepts
 • Common Execution Plan Elements
 • Working with Execution Plans
 • Actual vs. Estimated Plans
 • Identifying Common Plan Elements
 • Querying Cost Comparison
 • Lab : Reading SQL Server Execution Plans

Module 8: Improving Performance through Nonclustered Indexes

Lesson:

 • Designing Effective Nonclustered Indexes
 • Implementing Nonclustered Indexes
 • Using the Database Engine Tuning Advisor
 • Nonclustered index usage review
 • Improving nonclustered index designs
 • Working with SQL Server Profiler and Database Engine Tuning Advisor
 • Designing nonclustered index
 • Lab : Improving Performance through Nonclustered Indexes

Module 9: Designing and Implementing Views

Lesson:

 • Introduction to Views
 • Creating and Managing Views
 • Performance Considerations for Views
 • Designing, Implementing and Testing the WebStock Views
 • Designing and Implementing the Contacts View
 • Modifying the AvailableModels View
 • Lab : Designing and Implementing Views

Module 10: Designing and Implementing Stored Procedures

Lesson:

 • Introduction to Stored Procedures
 • Working With Stored Procedures
 • Implementing Parameterized Stored Procedures
 • Controlling Execution Context
 • Creating stored procedures
 • Creating a parameterized stored procedure
 • Altering the execution context of stored procedures
 • Lab : Designing and Implementing Stored Procedures

Module 11: Merging Data and Passing Tables

Lesson:

 • Using the MERGE Statement
 • Implementing Table Types
 • Using TABLE Types As Parameters
 • Creating a Table Type
 • Using a Table Type Parameter
 • Using a Table Type with MERGE
 • Lab : Passing Tables and Merging Data

Module 12: Designing and Implementing User-Defined Functions

Lesson:

 • Overview of Functions
 • Designing and Implementing Scalar Functions
 • Designing and Implementing Table-Valued Functions
 • Implementation Considerations for Functions
 • Alternatives to Functions
 • Formatting Phone Numbers
 • Modifying an Existing Function
 • Resolve a Function-related Performance Issue
 • Lab : Designing and Implementing User-Defined Functions

Module 13: Creating Highly Concurrent SQL Server Applications

Lesson:

 • Introduction to Transactions
 • Introduction to Locks
 • Management of Locking
 • Transaction Isolation Levels
 • Detecting Deadlocks
 • Investigating Transaction Isolation Levels
 • Lab : Creating Highly Concurrent SQL Server Applications

Module 14: Handling Errors in T-SQL Code

Lesson:

 • Understanding T-SQL Error Handling
 • Implementing T-SQL Error Handling
 • Implementing Structured Exception Handling
 • Replacing @@ERROR based error handling with structured exception handling
 • Adding deadlock retry logic to the stored procedure
 • Lab : Handling Errors in T-SQL Code

Module 15: Responding to Data Manipulation via Triggers

Lesson:

 • Designing DML Triggers
 • Implementing DML Triggers
 • Advanced Trigger Concepts
 • Creating and Testing the Audit Trigger
 • Improving the Audit Trigger
 • Lab : Responding to Data Manipulation via Triggers

Module 16: Implementing Managed Code in SQL Server

Lesson:

 • Introduction to SQL CLR Integration
 • Importing and Configuring Assemblies
 • Implementing SQL CLR Integration
 • Assessing Proposed CLR Code
 • Implementing a CLR Assembly
 • Implementing a CLR User-defined Aggregate and CLR User-defined Data Type
 • Lab : Designing and Implementing Views


ลงทะเบียนอบรม

กลับขึ้นข้างบน


อ.ยงยุทธ เดชปัญญาวิมลกลับขึ้นข้างบน

ต้องการให้อาจารย์ไปสอนที่ Office ของท่าน (In-House Training)

มีหลักสูตรมาตรฐานให้เลือกหลากหลาย และรับ Customize Course เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด
โดยให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รับผู้อบรมตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป และสามารถเรียนตัวต่อตัวได้ จัดอบรมได้ทุกงบประมาณ

โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์พัฒนาระบบให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เช่น บริษัท ปตท., บริษัทในเครือห้างสรรพสินค้า Central, Johnson and Johnson, Bridgestone, etc.

คุณอุทัย (บริษัท โอกาโมโต้ เท็กไทล์ จำกัด)

หลักสูตร SQL Tuning

ตอนแรกผมมีปัญหากับการทำงานมากๆ ในเรื่อง ระบบฐานข้อมูล พอคนใช้มากขึ้น ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ระบบที่คิดว่า ออกแบบไว้ดีแล้ว กลับแย่ลงเรื่อยๆ หาสาเหตุก็ไม่พบ พอดีเจอ Training Course เรื่อง SQL-12: Tuning and Optimizing Queries Using SQL Server อ่านเนื้อหาแล้ว ตรงประเด็น เลยลองเข้ามาอบรมดูปรากฏว่า ได้ผลเลยครับ ตั้งแต่ตอนที่ Train ก็เห็นทันทีเลยว่า แต่ละเรื่อง โดนมากๆ เอามาใช้ได้แทบทุกเรื่อยเลย กลับมาปรับระบบที่บริษัท ก็ได้ผลจริงๆ ระบบที่วิ่งเป็นเต่า กลับมาเร็วได้อีกครั้ง

นับถือจริงๆ เลยครับ ทั้งเนื้อหา และการสอนของ อ. ยงยุทธ เน้นเรื่องนำไปใช้ได้จริง ๆ ครับ หลังจาก จัดการกับระบบไปแล้ว เลย มานึกๆ ว่า ควรศึกษา Basic ใหม่ดีกว่า เพราะ ถ้า Basic ดี น่าจะทำให้ การทำงานเราดีกว่าเดิม ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ก็สามารถป้องกันได้ ก็เลยลงอีกเรียนหลักสูตรคือ SQL-15: Implementing Microsoft SQL Server 2005/2008 (for Developer) เพิ่มอีก และต้องการที่จะให้ทีมงานได้ Train ด้วย หลังจาก Train เลยพึ่งรู้ว่า ความรู้หลายๆ อย่าง ยังขาดไปมากจริงๆ ต้องขอขอบคุณ อ.ยงยุทธ ที่ทำให้ ผม มีความรู้อย่างมากมาย ในระบบฐานข้อมูล ช่วยให้การทำงานของผม มีประสิทธิภาพจริงๆ ครับ ถ้ามีโอกาสอีก จะเข้า Train เรื่อง อื่นๆ ต่อไปอย่างแน่นอนครับ

คุณ Kulachet Cheosakul
Net Concept and Consultant Co.,Ltd.

หลักสูตรประยุกต์ OOP Programming

เนื่องจากการเขียนโปรแกรมในช่วงแรก เป็นการเขียนโปรแกรมแบบธรรมดาทั่วๆไป ไม่สามารถนำ Code เก่าๆ มา Reuse ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร กอปรกับการทำงานในโครงการขนาดกลางๆ เป็นต้นไป จะต้องทำงานร่วมกันกับ Developer หลายคน จึงทำให้เกิดปัญหาในการเขียนโปรแกรมขึ้นหลายส่วน

สำหรับผม OOP ในความเข้าใจตอนแรกคือ ไม่เข้าใจอะไรเลย แต่หลังจากได้เรียนวิชา OOP อย่างถูกหลักการณ์กับอาจารย์ยงยุทธ ทำให้ผมได้เข้าใจหลักการในการเขียนโปรแกรมที่ดี และสามารถแบ่งส่วนในการเขียนโปรแกรม รวมถึงสามารถ Reuse Source Code ที่ได้พัฒนาไปแล้วได้เต็มประสิทธิภาพอย่างมาก รวมไปถึงหลักการพัฒนา Software อย่างเป็นระบบที่อาจารย์ยงยุทธได้สอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอน ทำให้ผมพัฒนาการเขียนโปรแกรมได้อย่างก้าวกระโดดอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อน

การอบรมของอาจารย์ยงยุทธแตกต่างจากการอบรมจากสถาบันอื่นๆ เนื่องจากอาจารย์เป็น Developer เอง และผ่านงานมาอย่างมากมาย ทำให้อาจารย์เข้าใจปัญหาในการทำงาน Develop software และรู้จุดและวิธีการที่จะสอนให้ Developer ด้วยกันเข้าใจได้อย่างง่ายดาย ผลลัพท์จากการนำวิชา OOP ไปใช้ในงาน Developer ทำให้ผมสามารถผลิตงานได้เร็วขึ้นเป็นเท่าตัว รวมถึงสามารถควบคุมคุณภาพของงาน และ ระยะเวลาในการ Develop ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

คุณ Walailuk Tangtawornchaikul
RIS - Central Retail Corporation

หลักสูตร SQL Server Integration Service

ตอนแรกเคยได้ใช้งาน SSIS มาบ้างโดยการศึกษาเอง และลองผิดลองถูกแต่หลังจากได้อบรมคอร์ส SSIS กับอาจารย์ยงยุทธ ก็พบว่าจริงๆแล้วมีอีกหลายอย่างที่ SSIS ทำได้ แต่เรายังไม่ทราบ แนวการอบรม ไม่น่าเบื่อ และค่อนข้างต่างจากในหนังสือ เพราะเป็นความรู้ที่สะสมจากประสบการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ นำมาย่นระยะเวลาให้เราศึกษาภายใน 3 วัน นับว่า เป็นการอบรมที่คุ้มค่ามากค่ะ สิ่งที่ได้รับหลักๆ คือ แนวทางที่จะนำไปใช้ทำงานในองค์กรได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปแก้ปัญหาได้ตรงจุดค่ะกลับขึ้นข้างบน

Microsoft (Thailand)

ทาง อ.ยงยุทธ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ (Guest Speaker) ให้กับลูกค้าของ Microsoft, วิชาที่ได้รับเชิญไปบรรยายได้แก่ SQL Server, ASP.NET, Windows Workflow Foundation, etc.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence ได้แก่ Microsoft Analysis Service (SSAS), Microsoft Integration Service (SSIS) และอื่นๆ

ธนาคารไทยพาณิชย์

หลักสูตร เช่น ASP.NET, SQL SERVER (Admin, Developer), Microsoft Business Intelligence (SSIS, SSAS, SSRS, Data Warehouse, MDX) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับเกียรติไปบรรยายหลักสูตร Microsoft SQL Server Business Intelligence (BI) และยังได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาในระบบงานของทางกระทรวงฯ

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.)

หลักสูตรบรรยาย Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, MDX, Object Oriented Programming (OOP) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, Object Oriented Programming (OOP) ให้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกลับขึ้นข้างบน


หลักสูตรอบรมนอกสถานที่
(In-house Training)

 • ให้อาจารย์ไปสอนที่ Office ของท่าน
 • ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนจากหลักสูตรมาตรฐานของเรา
  หรือจัดหลักสูตรได้เองได้ตามต้องการ
 • รับสอนแบบเรียนตัวต่อตัว แต่ถ้าเรียนหลายคน ราคาค่าอบรมต่อคนจะถูกลง
 • รับอบรมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศ
 • ผู้สอนมีประสบการณ์พัฒนาระบบให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เช่น บริษัท ปตท., บริษัทในเครือห้างสรรพสินค้า Central, Johnson and Johnson, Bridgestone, etc.
ประเมินราคาค่าอบรม


กลับขึ้นข้างบน