ข้อมูล Outline ผู้สอน ลงทะเบียน

หลักสูตรอบรม SQL-29: Administrating Microsoft SQL Server (for Administrator)
(3 Days) ดูแลฐานข้อมูลแบบมืออาชีพ โดยผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลจริงมากกว่า 25 ปี (ใช้ได้กับ SQL ทุกเวอร์ชั่น)

อบรม Online Live สด (Microsoft Teams)
เรียนทบทวนได้

Course Description

หลักสูตรนี้ได้อธิบายตั้งแต่พื้นฐานการติดตั้ง, การดูแลรักษาระบบ ไปจนถึงวิธีการแก้ปัญหาในระบบฐานข้อมูล หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้ SQL มาก่อน และสำหรับผู้ที่เคยใช้ SQL มาแล้ว แต่ต้องการที่จะศึกษาเทคนิคต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้น โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์พัฒนาระบบจริงมากว่า 20 ปี

Level

Beginner, Intermediate

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้ SQL Server มาก่อน และยังเหมาะกับผู้ที่เคยใช้มาแล้วแต่ต้องการศึกษาเทคนิคการใช้งานที่ซับซ้อนขึ้น

ลงทะเบียนอบรม


หลักสูตร: SQL-29: Administrating Microsoft SQL Server (for Administrator)
ราคา: ท่านละ 14,900 บาท (ไม่รวม VAT)
จากราคาปกติ 16,900 บาท
วันอบรม: จ.-พ. ที่ 13-15 พฤษภาคม 2567 (3 วัน)
จำนวนวัน: 3 วัน
เวลาอบรม: 09.00 - 16.00 น.
สถานะ: ปิดรับสมัครสำหรับรุ่นนี้
ผู้ที่สนใจอบรม สามารถลงทะเบียนเพื่อจองที่นั่งล่วงหน้าได้ โดยรอบต่อไปที่เปิดอบรมคือ พฤศจิกายน 2567
ต้องการดูรอบการอบรมทั้งหมด
วิธีการอบรม: อบรม Online Live สด (ถามสด ตอบสด) เรียนทบทวนได้
วิทยากร: อ.ยงยุทธ เดชปัญญาวิมล
(Microsoft Certified Trainer - MCT)

ประสบการณ์สอน และทำงานจริง 28 ปี

ต้องการให้อาจารย์ไปสอนที่ Office ของท่าน (Click)
LINE ID: 0882274252
Email: analyst.development@gmail.com
โทรศัพท์: 088-227-4250, 093-069-0008

ลงทะเบียนอบรม

กลับขึ้นข้างบน
Module 1: Introduction to SQL Server and its Toolset

Lesson:

 • Introduction to the SQL Server Platform
 • Working with SQL Server Tools
 • Configuring SQL Server Services
 • Verifying SQL Server Component Installation
 • Altering Service Accounts for New Instance
 • Enabling Named Pipes Protocol for Both Instances
 • Creating an Alias for AdvDev
 • Ensuring SQL Browser is Disabled and Configure a Fixed TCP/IP Port

Module 2: Preparing Systems for SQL Server

Lesson:

 • Overview of SQL Server Architecture
 • Planning Server Resource Requirements
 • Pre-installation Testing for SQL Server
 • Adjust memory configuration
 • Pre-installation Stress Testing
 • Check Specific I/O Operations
 • Describe the SQL Server architecture.
 • Plan for server resource requirements.
 • Conduct pre-installation stress testing for SQL Server.

Module 3: Installing and Configuring SQL Server

Lesson:

 • Preparing to Install SQL Server
 • Installing SQL Server
 • Upgrading and Automating Installation
 • Review installation requirements
 • Install the SQL Server instance
 • Perform Post-installation Setup and Checks
 • Configure Server Memory

Module 4: Working with Databases

Lesson:

 • Overview of SQL Server Databases
 • Working with Files and Filegroups
 • Moving Database Files
 • Adjust tempdb configuration
 • Create the RateTracking database
 • Attach the OldProspects database
 • Add multiple files to tempdb

Module 5: Understanding SQL Server Recovery Models

Lesson:

 • Backup Strategies
 • Understanding SQL Server Transaction Logging
 • Planning a SQL Server Backup Strategy
 • Plan a backup strategy
 • Configure Recovery Models
 • Review recovery models and strategy

Module 6: Backup of SQL Server Databases

Lesson:

 • Backing up Databases and Transaction Logs
 • Managing Database Backups
 • Working with Backup Options
 • Investigate backup compression
 • Transaction log backup
 • Differential backup
 • Copy-only backup
 • Partial backup

Module 7: Restoring SQL Server Databases

Lesson:

 • Understanding the Restore Process
 • Restoring Databases
 • Working with Point-in-time recovery
 • Restoring System Databases and Individual Files
 • Determine a restore strategy
 • Restore the database
 • Using STANDBY mode

Module 8: Importing and Exporting Data

Lesson:

 • Transferring Data To/From SQL Server
 • Importing and Exporting Table Data
 • Inserting Data in Bulk
 • Import the Excel spreadsheet
 • Import the CSV file
 • Create and test an extraction package
 • Compare loading performance

Module 9: Authenticating and Authorizing Users

Lesson:

 • Authenticating Connections to SQL Server
 • Authorizing Logins to Access Databases
 • Authorization Across Servers
 • Create Logins
 • Correct an Application Login Issue
 • Create Database Users
 • Correct Access to Restored

Module 10: Assigning Server and Database Roles

Lesson:

 • Working with Server Roles
 • Working with Fixed Database Roles
 • Creating User-defined Database Roles
 • Assign Server Roles
 • Assign Fixed Database Roles
 • Create and Assign User-defined Database Roles
 • Check Role Assignments

Module 11: Authorizing Users to Access Resources

Lesson:

 • Authorizing User Access to Objects
 • Authorizing Users to Execute Code
 • Configuring Permissions at the Schema Level
 • Assign Schema-level Permissions
 • Assign Object-level Permissions
 • Test Permissions

Module 12: Auditing SQL Server Environments

Lesson:

 • Options for Auditing Data Access in SQL
 • Implementing SQL Server Audit
 • Managing SQL Server Audit
 • Determine audit configuration and create audit
 • Create server audit specifications
 • Create database audit specifications
 • Test audit functionality

Module 13: Automating SQL Server Management

Lesson:

 • Automating SQL Server Management
 • Working with SQL Server Agent
 • Managing SQL Server Agent Jobs
 • Create a Data Extraction Job
 • Schedule the Data Extraction Job
 • Troubleshoot a Failing Job

Module 14: Configuring Security for SQL Server Agent

Lesson:

 • Understanding SQL Server Agent Security
 • Configuring Credentials
 • Configuring Proxy Accounts
 • Troubleshoot job execution failure
 • Resolve the security issue
 • Perform further troubleshooting

Module 15: Monitoring SQL Server with Alerts and Notifications

Lesson:

 • Configuration of Database Mail
 • Monitoring SQL Server Errors
 • Configuring Operators, Alerts and Notifications
 • Configure Database Mail
 • Implement Notifications
 • Implement Alerts

Module 16: Performing Ongoing Database Maintenance

Lesson:

 • Ensuring Database Integrity
 • Maintaining Indexes
 • Automating Routine Database Maintenance
 • Check database integrity using DBCC CHECKDB
 • Correct index fragmentation
 • Create a database maintenance plan
 • Investigate table lock performance


ลงทะเบียนอบรม

กลับขึ้นข้างบน


อ.ยงยุทธ เดชปัญญาวิมลกลับขึ้นข้างบนต้องการให้อาจารย์ไปสอนที่ Office ของท่าน (In-House Training)

มีหลักสูตรมาตรฐานให้เลือกหลากหลาย และรับ Customize Course เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด
โดยให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รับผู้อบรมตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป และสามารถเรียนตัวต่อตัวได้ จัดอบรมได้ทุกงบประมาณ

โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์พัฒนาระบบให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เช่น บริษัท ปตท., บริษัทในเครือห้างสรรพสินค้า Central, Johnson and Johnson, Bridgestone, etc.

คุณอุทัย (บริษัท โอกาโมโต้ เท็กไทล์ จำกัด)

หลักสูตร SQL Tuning

ตอนแรกผมมีปัญหากับการทำงานมากๆ ในเรื่อง ระบบฐานข้อมูล พอคนใช้มากขึ้น ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ระบบที่คิดว่า ออกแบบไว้ดีแล้ว กลับแย่ลงเรื่อยๆ หาสาเหตุก็ไม่พบ พอดีเจอ Training Course เรื่อง SQL-12: Tuning and Optimizing Queries Using SQL Server อ่านเนื้อหาแล้ว ตรงประเด็น เลยลองเข้ามาอบรมดูปรากฏว่า ได้ผลเลยครับ ตั้งแต่ตอนที่ Train ก็เห็นทันทีเลยว่า แต่ละเรื่อง โดนมากๆ เอามาใช้ได้แทบทุกเรื่อยเลย กลับมาปรับระบบที่บริษัท ก็ได้ผลจริงๆ ระบบที่วิ่งเป็นเต่า กลับมาเร็วได้อีกครั้ง

นับถือจริงๆ เลยครับ ทั้งเนื้อหา และการสอนของ อ. ยงยุทธ เน้นเรื่องนำไปใช้ได้จริง ๆ ครับ หลังจาก จัดการกับระบบไปแล้ว เลย มานึกๆ ว่า ควรศึกษา Basic ใหม่ดีกว่า เพราะ ถ้า Basic ดี น่าจะทำให้ การทำงานเราดีกว่าเดิม ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ก็สามารถป้องกันได้ ก็เลยลงอีกเรียนหลักสูตรคือ SQL-15: Implementing Microsoft SQL Server 2005/2008 (for Developer) เพิ่มอีก และต้องการที่จะให้ทีมงานได้ Train ด้วย หลังจาก Train เลยพึ่งรู้ว่า ความรู้หลายๆ อย่าง ยังขาดไปมากจริงๆ ต้องขอขอบคุณ อ.ยงยุทธ ที่ทำให้ ผม มีความรู้อย่างมากมาย ในระบบฐานข้อมูล ช่วยให้การทำงานของผม มีประสิทธิภาพจริงๆ ครับ ถ้ามีโอกาสอีก จะเข้า Train เรื่อง อื่นๆ ต่อไปอย่างแน่นอนครับ

คุณ Kulachet Cheosakul
Net Concept and Consultant Co.,Ltd.

หลักสูตรประยุกต์ OOP Programming

เนื่องจากการเขียนโปรแกรมในช่วงแรก เป็นการเขียนโปรแกรมแบบธรรมดาทั่วๆไป ไม่สามารถนำ Code เก่าๆ มา Reuse ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร กอปรกับการทำงานในโครงการขนาดกลางๆ เป็นต้นไป จะต้องทำงานร่วมกันกับ Developer หลายคน จึงทำให้เกิดปัญหาในการเขียนโปรแกรมขึ้นหลายส่วน

สำหรับผม OOP ในความเข้าใจตอนแรกคือ ไม่เข้าใจอะไรเลย แต่หลังจากได้เรียนวิชา OOP อย่างถูกหลักการณ์กับอาจารย์ยงยุทธ ทำให้ผมได้เข้าใจหลักการในการเขียนโปรแกรมที่ดี และสามารถแบ่งส่วนในการเขียนโปรแกรม รวมถึงสามารถ Reuse Source Code ที่ได้พัฒนาไปแล้วได้เต็มประสิทธิภาพอย่างมาก รวมไปถึงหลักการพัฒนา Software อย่างเป็นระบบที่อาจารย์ยงยุทธได้สอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอน ทำให้ผมพัฒนาการเขียนโปรแกรมได้อย่างก้าวกระโดดอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อน

การอบรมของอาจารย์ยงยุทธแตกต่างจากการอบรมจากสถาบันอื่นๆ เนื่องจากอาจารย์เป็น Developer เอง และผ่านงานมาอย่างมากมาย ทำให้อาจารย์เข้าใจปัญหาในการทำงาน Develop software และรู้จุดและวิธีการที่จะสอนให้ Developer ด้วยกันเข้าใจได้อย่างง่ายดาย ผลลัพท์จากการนำวิชา OOP ไปใช้ในงาน Developer ทำให้ผมสามารถผลิตงานได้เร็วขึ้นเป็นเท่าตัว รวมถึงสามารถควบคุมคุณภาพของงาน และ ระยะเวลาในการ Develop ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

คุณ Walailuk Tangtawornchaikul
RIS - Central Retail Corporation

หลักสูตร SQL Server Integration Service

ตอนแรกเคยได้ใช้งาน SSIS มาบ้างโดยการศึกษาเอง และลองผิดลองถูกแต่หลังจากได้อบรมคอร์ส SSIS กับอาจารย์ยงยุทธ ก็พบว่าจริงๆแล้วมีอีกหลายอย่างที่ SSIS ทำได้ แต่เรายังไม่ทราบ แนวการอบรม ไม่น่าเบื่อ และค่อนข้างต่างจากในหนังสือ เพราะเป็นความรู้ที่สะสมจากประสบการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ นำมาย่นระยะเวลาให้เราศึกษาภายใน 3 วัน นับว่า เป็นการอบรมที่คุ้มค่ามากค่ะ สิ่งที่ได้รับหลักๆ คือ แนวทางที่จะนำไปใช้ทำงานในองค์กรได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปแก้ปัญหาได้ตรงจุดค่ะกลับขึ้นข้างบน

Microsoft (Thailand)

ทาง อ.ยงยุทธ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ (Guest Speaker) ให้กับลูกค้าของ Microsoft, วิชาที่ได้รับเชิญไปบรรยายได้แก่ SQL Server, ASP.NET, Windows Workflow Foundation, etc.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence ได้แก่ Microsoft Analysis Service (SSAS), Microsoft Integration Service (SSIS) และอื่นๆ

ธนาคารไทยพาณิชย์

หลักสูตร เช่น ASP.NET, SQL SERVER (Admin, Developer), Microsoft Business Intelligence (SSIS, SSAS, SSRS, Data Warehouse, MDX) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับเกียรติไปบรรยายหลักสูตร Microsoft SQL Server Business Intelligence (BI) และยังได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาในระบบงานของทางกระทรวงฯ

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.)

หลักสูตรบรรยาย Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, MDX, Object Oriented Programming (OOP) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, Object Oriented Programming (OOP) ให้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกลับขึ้นข้างบน


หลักสูตรอบรมนอกสถานที่
(In-house Training)

 • ให้อาจารย์ไปสอนที่ Office ของท่าน
 • ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนจากหลักสูตรมาตรฐานของเรา
  หรือจัดหลักสูตรได้เองได้ตามต้องการ
 • รับสอนแบบเรียนตัวต่อตัว แต่ถ้าเรียนหลายคน ราคาค่าอบรมต่อคนจะถูกลง
 • รับอบรมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศ
 • ผู้สอนมีประสบการณ์พัฒนาระบบให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เช่น บริษัท ปตท., บริษัทในเครือห้างสรรพสินค้า Central, Johnson and Johnson, Bridgestone, etc.
ประเมินราคาค่าอบรม


กลับขึ้นข้างบน