ข้อมูล Outline ผู้สอน ลงทะเบียน

หลักสูตรอบรม MSBI-38: Analyzing Data with Power BI (Workshop)
(2 Days) สร้างรายงานขั้นสูงได้ฟรี และรองรับ Mobile โดยอาจารย์ที่ีมีประสบการณ์สอนและพัฒนาระบบจริง 28 ปี

อบรม Online Live สด (Microsoft Teams)
เรียนทบทวนได้

Course Description

โปรแกรมสร้าง Report ที่ถูกถามหามากที่สุดในขณะนี้จาก Microsoft โดยเป็นหลักสูตรการสร้างระบบรายงานตั้งแต่เบื้องต้น ถึงขั้นสูง เพื่อตอบโจทย์ทางด้านธุรกิจ โดยสามารถดูได้ทุกอุปกรณ์ (PC, Tablet, Mobile) และสามารถใช้ได้ฟรี

Level

Beginner, Intermediate

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับ User, Business Analyst, Programmer ที่ไม่เคยใช้ Power BI มาก่อน และยังเหมาะกับผู้ที่เคยใช้มาบ้างแล้ว แต่ต้องการเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียนอบรม


หลักสูตร: MSBI-38: Analyzing Data with Power BI (Workshop)
ราคา: ท่านละ 4,800 บาท (ไม่รวม VAT)
จากราคาปกติ 8,900 บาท
วันอบรม: ส.-อา. ที่ 24-25 สิงหาคม 2567 (2 วัน)
จำนวนวัน: 2 วัน
เวลาอบรม: 09.00 - 16.00 น.
สถานะ: เปิดรับสมัคร
รับจำนวนจำกัด และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ชำระค่าอบรมก่อน ถ้าผู้เข้าอบรมไม่สามารถอบรมในรอบนี้ได้ ทางบริษัทจะเปิดอบรมในรอบต่อไป กันยายน 2567
ต้องการดูรอบการอบรมทั้งหมด
วิธีการอบรม: อบรม Online Live สด (ถามสด ตอบสด) เรียนทบทวนได้
วิทยากร: อ.ยงยุทธ เดชปัญญาวิมล
(Microsoft Certified Trainer - MCT)

ประสบการณ์สอน และทำงานจริง 28 ปี

ต้องการให้อาจารย์ไปสอนที่ Office ของท่าน (Click)
LINE ID: 0882274252
Email: analyst.development@gmail.com
โทรศัพท์: 088-227-4250, 093-069-0008

ลงทะเบียนอบรม

กลับขึ้นข้างบน
Module 1: Introduction to Microsoft Power BI

แนะนำ Power BI, เริ่มต้นทำรายงานจริงตั้งแต่ชั่วโมงแรก

Lesson:

 • แนะนำว่ารายงานทั่วไป กับ รายงาน BI แตกต่างกันอย่างไร
 • แนะนำโปรแกรม Microsoft Power BI
 • Workshop: สร้างรายงานตัวแรก
 • การแชร์รายงานแบบ Offline (share file)
 • การแชร์รายงานผ่าน web และโทรศัพท์มือถือ
 • การสร้าง Visualize อย่างง่าย และรวดเร็ว
 • การจัด Visualize (Font, Size, Color, Legend, Label, etc.)
 • Workshop: Get data from Excel
 • การกรองข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ (Data Filtering)
 • การเรียงข้อมูล (Sorting Data) และการจัดการ format ตัวเลข
 • การสร้างและใช้งาน Dashboard

Module 2: Microsoft Power BI Products

แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Power BI รวมถึงวิธีการที่ใช้ Power BI ได้ฟรี

Lesson:

 • Power BI Desktop
 • Power BI Pro
 • Power BI FREE
 • Power BI Premium
 • Power BI Mobile
 • Power BI Server
 • Power BI Embedded
 • Power BI Licenses
 • Workshop: Power BI Embedded

Module 3: Power BI Data

การเชื่อมต่อข้อมูลชนิดต่างๆ, การ update ข้อมูล และการใช้งานร่วมกับผู้อื่น

Lesson:

 • Using Excel as a Data Source for Power BI
 • Using Databases as a Data Source for Power BI
 • The Power BI Service
 • Data Source: Web, SQL Server, Excel, Etc.
 • Preparing Excel Data Source
 • Update files in Power BI
 • Refresh Excel data in Power BI
 • Other data sources that are compatible with Power BI
 • Configure data to use the Q&A feature
 • Create and share content packs with colleagues
 • Refresh Data Scheduling
 • Workshop: Importing Data into Power BI

Module 4: Shaping and Combining Data

การทำ Data Transform, Data Cleansing และปรับแต่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อนำไปใช้กับ Power BI

Lesson:

 • Power BI Desktop Queries
 • Shaping Data
 • Combining Data
 • Use the Query Editor to shape your data
 • Transform your data using techniques
 • Import data into your dataset from the Internet
 • Merge data from different tables within your dataset
 • Workshop: Shaping and Combining Data

Module 5: Calculation, DAX, Relationship and Modelling Data

การคำนวณตั้งแต่เบื้องต้น จนถึงขึ้นสูงด้วย Relationship และ DAX Queries

Lesson:

 • Relationships
 • DAX Queries
 • Calculations and Measures
 • Aggregating and Comparing over Time
 • Year-to-Date, Quarter-to-Date and Month-to-Date and Time Intelligence Function
 • Create relationships using the Query Editor
 • Understand cardinality
 • Choose the correct cross filter direction in your relationships
 • Understand the DAX syntax so you can create queries
 • Write DAX queries using functions
 • Add calculated columns to your tables
 • Create a new calculated table within your dataset
 • Workshop: Calculation, DAX, Relationship

Module 6: Interactive Data Visualizations

การนำข้อมูลไปแสดงผล ที่ง่าย แต่ดูเป็นมืออาชีพ

Lesson:

 • Creating Power BI Reports
 • Managing a Power BI Solution
 • Add charts to a Power BI report and customize chart settings
 • Add custom visualizations to your reports
 • Understand the benefits of the Manage Data portal
 • View usage analytics by using the Usage Report
 • Manage your shared queries
 • Manage your data sources
 • Workshop: Creating a Power BI Report

Module 7: Powerbi.com, Deployment and Security

วิธีการ upload, กำหนด security และ ดูรายงานผ่าน Web, Mobile

Lesson:

 • Introduction to powerbi.com
 • How to register and publish report
 • How to set security (user permission)
 • Power BI mobile apps
 • Using the Power BI mobile app
 • Power BI embedded
 • Print and Save as to PowerPoint
 • Refresh data automatically with schedule
 • Refresh data with On Premise Data Gateway

Module 8: Sales Report Workshop

ทดลองทำรายงานที่คาดว่าน่าจะเจอในชีวิตประจำวัน

Lesson:

 • Instroduction to Car Sale Data
 • Year to Date, Quarter to Date, Month to Date
 • Cummulative (Running Sum)
 • Percent of Year
 • Previous Month Comparision
 • Month over Month
 • Forcasting

Module 9: Data Analytics

วิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เพียงแค่ลากวาง (ไม่ต้องเขียนสูตร)

Lesson:

 • Question and Answer with AI
 • Analytic data with Key Influencers
 • Decomposition Tree


ลงทะเบียนอบรม

กลับขึ้นข้างบน


อ.ยงยุทธ เดชปัญญาวิมลกลับขึ้นข้างบนต้องการให้อาจารย์ไปสอนที่ Office ของท่าน (In-House Training)

มีหลักสูตรมาตรฐานให้เลือกหลากหลาย และรับ Customize Course เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด
โดยให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รับผู้อบรมตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป และสามารถเรียนตัวต่อตัวได้ จัดอบรมได้ทุกงบประมาณ

โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์พัฒนาระบบให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เช่น บริษัท ปตท., บริษัทในเครือห้างสรรพสินค้า Central, Johnson and Johnson, Bridgestone, etc.

คุณอุทัย (บริษัท โอกาโมโต้ เท็กไทล์ จำกัด)

หลักสูตร SQL Tuning

ตอนแรกผมมีปัญหากับการทำงานมากๆ ในเรื่อง ระบบฐานข้อมูล พอคนใช้มากขึ้น ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ระบบที่คิดว่า ออกแบบไว้ดีแล้ว กลับแย่ลงเรื่อยๆ หาสาเหตุก็ไม่พบ พอดีเจอ Training Course เรื่อง SQL-12: Tuning and Optimizing Queries Using SQL Server อ่านเนื้อหาแล้ว ตรงประเด็น เลยลองเข้ามาอบรมดูปรากฏว่า ได้ผลเลยครับ ตั้งแต่ตอนที่ Train ก็เห็นทันทีเลยว่า แต่ละเรื่อง โดนมากๆ เอามาใช้ได้แทบทุกเรื่อยเลย กลับมาปรับระบบที่บริษัท ก็ได้ผลจริงๆ ระบบที่วิ่งเป็นเต่า กลับมาเร็วได้อีกครั้ง

นับถือจริงๆ เลยครับ ทั้งเนื้อหา และการสอนของ อ. ยงยุทธ เน้นเรื่องนำไปใช้ได้จริง ๆ ครับ หลังจาก จัดการกับระบบไปแล้ว เลย มานึกๆ ว่า ควรศึกษา Basic ใหม่ดีกว่า เพราะ ถ้า Basic ดี น่าจะทำให้ การทำงานเราดีกว่าเดิม ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ก็สามารถป้องกันได้ ก็เลยลงอีกเรียนหลักสูตรคือ SQL-15: Implementing Microsoft SQL Server 2005/2008 (for Developer) เพิ่มอีก และต้องการที่จะให้ทีมงานได้ Train ด้วย หลังจาก Train เลยพึ่งรู้ว่า ความรู้หลายๆ อย่าง ยังขาดไปมากจริงๆ ต้องขอขอบคุณ อ.ยงยุทธ ที่ทำให้ ผม มีความรู้อย่างมากมาย ในระบบฐานข้อมูล ช่วยให้การทำงานของผม มีประสิทธิภาพจริงๆ ครับ ถ้ามีโอกาสอีก จะเข้า Train เรื่อง อื่นๆ ต่อไปอย่างแน่นอนครับ

คุณ Kulachet Cheosakul
Net Concept and Consultant Co.,Ltd.

หลักสูตรประยุกต์ OOP Programming

เนื่องจากการเขียนโปรแกรมในช่วงแรก เป็นการเขียนโปรแกรมแบบธรรมดาทั่วๆไป ไม่สามารถนำ Code เก่าๆ มา Reuse ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร กอปรกับการทำงานในโครงการขนาดกลางๆ เป็นต้นไป จะต้องทำงานร่วมกันกับ Developer หลายคน จึงทำให้เกิดปัญหาในการเขียนโปรแกรมขึ้นหลายส่วน

สำหรับผม OOP ในความเข้าใจตอนแรกคือ ไม่เข้าใจอะไรเลย แต่หลังจากได้เรียนวิชา OOP อย่างถูกหลักการณ์กับอาจารย์ยงยุทธ ทำให้ผมได้เข้าใจหลักการในการเขียนโปรแกรมที่ดี และสามารถแบ่งส่วนในการเขียนโปรแกรม รวมถึงสามารถ Reuse Source Code ที่ได้พัฒนาไปแล้วได้เต็มประสิทธิภาพอย่างมาก รวมไปถึงหลักการพัฒนา Software อย่างเป็นระบบที่อาจารย์ยงยุทธได้สอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอน ทำให้ผมพัฒนาการเขียนโปรแกรมได้อย่างก้าวกระโดดอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อน

การอบรมของอาจารย์ยงยุทธแตกต่างจากการอบรมจากสถาบันอื่นๆ เนื่องจากอาจารย์เป็น Developer เอง และผ่านงานมาอย่างมากมาย ทำให้อาจารย์เข้าใจปัญหาในการทำงาน Develop software และรู้จุดและวิธีการที่จะสอนให้ Developer ด้วยกันเข้าใจได้อย่างง่ายดาย ผลลัพท์จากการนำวิชา OOP ไปใช้ในงาน Developer ทำให้ผมสามารถผลิตงานได้เร็วขึ้นเป็นเท่าตัว รวมถึงสามารถควบคุมคุณภาพของงาน และ ระยะเวลาในการ Develop ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

คุณ Walailuk Tangtawornchaikul
RIS - Central Retail Corporation

หลักสูตร SQL Server Integration Service

ตอนแรกเคยได้ใช้งาน SSIS มาบ้างโดยการศึกษาเอง และลองผิดลองถูกแต่หลังจากได้อบรมคอร์ส SSIS กับอาจารย์ยงยุทธ ก็พบว่าจริงๆแล้วมีอีกหลายอย่างที่ SSIS ทำได้ แต่เรายังไม่ทราบ แนวการอบรม ไม่น่าเบื่อ และค่อนข้างต่างจากในหนังสือ เพราะเป็นความรู้ที่สะสมจากประสบการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ นำมาย่นระยะเวลาให้เราศึกษาภายใน 3 วัน นับว่า เป็นการอบรมที่คุ้มค่ามากค่ะ สิ่งที่ได้รับหลักๆ คือ แนวทางที่จะนำไปใช้ทำงานในองค์กรได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปแก้ปัญหาได้ตรงจุดค่ะกลับขึ้นข้างบน

Microsoft (Thailand)

ทาง อ.ยงยุทธ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ (Guest Speaker) ให้กับลูกค้าของ Microsoft, วิชาที่ได้รับเชิญไปบรรยายได้แก่ SQL Server, ASP.NET, Windows Workflow Foundation, etc.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence ได้แก่ Microsoft Analysis Service (SSAS), Microsoft Integration Service (SSIS) และอื่นๆ

ธนาคารไทยพาณิชย์

หลักสูตร เช่น ASP.NET, SQL SERVER (Admin, Developer), Microsoft Business Intelligence (SSIS, SSAS, SSRS, Data Warehouse, MDX) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับเกียรติไปบรรยายหลักสูตร Microsoft SQL Server Business Intelligence (BI) และยังได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาในระบบงานของทางกระทรวงฯ

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.)

หลักสูตรบรรยาย Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, MDX, Object Oriented Programming (OOP) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, Object Oriented Programming (OOP) ให้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกลับขึ้นข้างบน


หลักสูตรอบรมนอกสถานที่
(In-house Training)

 • ให้อาจารย์ไปสอนที่ Office ของท่าน
 • ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนจากหลักสูตรมาตรฐานของเรา
  หรือจัดหลักสูตรได้เองได้ตามต้องการ
 • รับสอนแบบเรียนตัวต่อตัว แต่ถ้าเรียนหลายคน ราคาค่าอบรมต่อคนจะถูกลง
 • รับอบรมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศ
 • ผู้สอนมีประสบการณ์พัฒนาระบบให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เช่น บริษัท ปตท., บริษัทในเครือห้างสรรพสินค้า Central, Johnson and Johnson, Bridgestone, etc.
ประเมินราคาค่าอบรม


กลับขึ้นข้างบน