ข้อมูล Outline ผู้สอน ลงทะเบียน

หลักสูตรอบรม MSBI-39: Advanced Power BI using DAX (Workshop)
(2 Days) เรียนรู้การเขียนสูตรที่ซับซ้อน ด้วย DAX จากตัวอย่างรายงานจริง

Course Description

เรียนรู้การใช้งาน Power BI ด้วย Data Analysis Expression (DAX) ซึ่งเป็น Formula Language ที่ทรงพลัง สามารถนำไปใช้สร้างรายงานที่ต้องการคำนวณซับซ้อนได้ง่ายดาย เช่น Budget Allocation, Customer Return Rate, Basket Analysis, etc.

Level

Intermediate, Advance

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับ User, Business Analyst, Programmer ที่เคยใช้ Power BI มาแล้ว แต่ต้องการศึกษาคำสั่ง DAX ให้มากขึ้น

ลงทะเบียนอบรม


หลักสูตร: MSBI-39: Advanced Power BI using DAX (Workshop)
ราคา: ท่านละ 8,900 บาท (ไม่รวม VAT)
ราคานี้ได้รวม ค่าเครื่อง PC สำหรับอบรม + เอกสารอบรม + อาหารว่าง + อาหารกลางวัน (ไม่ต้องนำ Notebook มาเอง)
วันอบรม: อ.-พ. ที่ 28-29 พฤษภาคม 2567 (2 วัน)
จำนวนวัน: 2 วัน
เวลาอบรม: 09:00 - 16:00 น.
สถานะ: เปิดรับสมัคร
รับจำนวนจำกัด และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ชำระค่าอบรมก่อน ถ้าผู้เข้าอบรมไม่สามารถอบรมในรอบนี้ได้ ทางบริษัทจะเปิดอบรมในรอบต่อไป กรกฎาคม 2567
ต้องการดูรอบการอบรมทั้งหมด
สถานที่อบรม: Reno Hotel Bangkok (ตรงข้ามห้าง MBK)
มีที่จอดรถ, ติดรถไฟฟ้า, ใกล้ทางด่วน
(มีมาตรการป้องกันไวรัส)
วิทยากร: อ.ยงยุทธ เดชปัญญาวิมล
(Microsoft Certified Trainer - MCT)

ประสบการณ์สอน และทำงานจริง 28 ปี

ต้องการให้อาจารย์ไปสอนที่ Office ของท่าน (Click)
LINE ID: 0882274252
Email: analyst.development@gmail.com
โทรศัพท์: 088-227-4250, 093-069-0008

ลงทะเบียนอบรม

กลับขึ้นข้างบนModule 1: DAX Overivew

แนะนำว่าทำไม DAX ถึงจำเป็นต้องใช้ในงาน BI Report รวมถึง Function ที่ใช้งานบ่อย

Lesson:

 • เรียนรู้สูตรของ DAX ที่ใช้งานที่พบเจอบ่อยๆ เช่น SUM, SUMX, COUNT, COUNTX, DISTINCTCOUNT และ COUNTROWS
 • CALCULATE, FILTER, ALL และ ALLSELECTED
 • SUMMARIZE, RELATED และ RELATEDTABLE
 • ISFILTERED และ CROSSFILTER
 • HASONRVALUE และ SELECTEDVALUE

Module 2: Time Intelligence

เรียนรู้รายงานที่ต้องพบเจอบ่อยในชีวิตประจำวัน เช่น YTD, Month over Month, Percent of Year, etc.

Lesson:

 • ทำความรู้จัก Time Intelligence Function
 • รู้จักการทำ Aggregating and Comparing over Time
 • รู้จักการหา Year-to-Date, Quarter-to-Date และ Month-to-Date ด้วย Time Intelligence Function แบบต่าง ๆ
 • การหาค่า Aggregate ในกรณีที่เป็นปีงบประมาณหรือ Fiscal Year
 • การหาค่าจาก Previous Period ต่าง ๆ เช่น ต้องการหาค่ายอดขายของเดือนที่แล้ว

Module 3: Cumulative Total

วิธีการคำนวณผลรวมสะสม (Running Total) โดยนำไปประยุกต์กับรายงานต่างๆ เช่น Stock, Balance Sheet, etc.

Lesson:

 • ศึกษาการหาค่าสะสม Running total
 • Case Study: Inventory Stock
 • Case Study: Balance Sheet
 • Case Study: Cumulative Balance
 • ใช้ DAX Function ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้งานกับเรื่องสินค้าคงคลังหรือ Inventory เพื่อทำการประเมินมูลค่าสินค้าคงคลัง (Inventory Valuation)

Module 4: Parameter Table

รู้จักการใช้งานในลักษณะ Parameter Table เพื่อไปประยุกต์ให้ผู้ใช้รายงานทำงานได้สะดวกหรือคล่องตัวมากขึ้น

Lesson:

 • ศึกษาการใช้งาน Parameter
 • Case Study: Algorithm Parameter and Simulation
 • Case Study: Algorithm Selection
 • Case Study: Ranking
 • ประยุกต์การใช้งานด้วย Parameter Table มากกว่า 1 ตารางในการทำ What-If Analysis เช่นถ้าหากมีการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณ X ชิ้นแล้วจะให้ส่วนลดเป็นเท่าไหร่
 • ประยุกต์ในเรื่อง What-If Analysis ด้วยการใช้เมนู Parameter What-If ใน Power BI Desktop

Module 5: Segmentation

การจัดกลุ่มข้อมูลหรือ Segmentation หรือ Classification เป็นการจัดกลุ่มของข้อมูลออกเป็นกลุ่มย่อยตามความต้องการเช่น จัดกลุ่มสินค้าตามราคาขาย, จัดกลุ่มลูกค้าตามมูลค่ายอดซื้อสินค้า หรือการจัดกลุ่มข้อมูลแบบ ABC Analysis เป็นต้น

Lesson:

 • รู้จักการจัดกลุ่มหรือ Segmentation แบบง่าย ๆ
 • Static Segmentation
 • Dynamic Segmentation
 • Classify Items by Attribute Value
 • Group Transactions by Value
 • Classify Items by Measure
 • ประยุกต์การจัดกลุ่มลูกค้าออกตามมูลค่ายอดซื้อสินค้าแบบไดนามิก (Dynamic Group Customers by Sales Amount)

Module 6: Budget Allocation

การจัดสรรงบประมาณหรือ Budget/Target Allocation

Lesson:

 • ทำความรู้จัก Budget/Target Assumption
 • Case Study: Fixed Allocation of Budget over Time
 • Case Study: Budget Allocation Based on Historical Data
 • ใช้ DAX Function มาประยุกต์ในการจัดสรรงบประมาณหรือเป้าหมาย (Budget/Target Allocation) โดยอ้างอิงตามข้อมูลในอดีตที่มีอยู่มาเป็นตัวแปรในการจัดสรรงบประมาณหรือเป้าหมาย

Module 7: New and Returning Customers

การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า New and Returning Customer

Lesson:

 • การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า เพื่อหาอัตราส่วน Income ของบริษัท
 • Case Study: Customer Retention
 • Case Study: Customer Attrition
 • Case Study: Churning
 • Case Study: Customer Loyalty
 • ทำให้เราทราบสถานะของบริษัทว่าตอนนี้บริษัทอยู่ได้เพราะลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำหรือว่าพนักงานขายหาแต่ลูกค้าเจ้าใหม่ๆ
 • เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อนของบริษัท และแก้ไขปัญหาต่างๆ ต่อไป

Module 8: Basket Analysis

การวิเคราะห์ตะกร้าจ่ายตลาด Basket Analysis (Association Rules)

Lesson:

 • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสินค้าในใบเสร็จว่ามีความสัมพันธ์อย่างไร
 • Case Study: Cross-Selling
 • Case Study: Upselling
 • Case Study: Sales Promotion
 • สามารถนำไปจัด promotion ขายสินค้า เพื่อเพิ่มยอดขายได้


ลงทะเบียนอบรม

กลับขึ้นข้างบน


อ.ยงยุทธ เดชปัญญาวิมลกลับขึ้นข้างบน

ต้องการให้อาจารย์ไปสอนที่ Office ของท่าน (In-House Training)

มีหลักสูตรมาตรฐานให้เลือกหลากหลาย และรับ Customize Course เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด
โดยให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รับผู้อบรมตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป และสามารถเรียนตัวต่อตัวได้ จัดอบรมได้ทุกงบประมาณ

โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์พัฒนาระบบให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เช่น บริษัท ปตท., บริษัทในเครือห้างสรรพสินค้า Central, Johnson and Johnson, Bridgestone, etc.

คุณอุทัย (บริษัท โอกาโมโต้ เท็กไทล์ จำกัด)

หลักสูตร SQL Tuning

ตอนแรกผมมีปัญหากับการทำงานมากๆ ในเรื่อง ระบบฐานข้อมูล พอคนใช้มากขึ้น ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ระบบที่คิดว่า ออกแบบไว้ดีแล้ว กลับแย่ลงเรื่อยๆ หาสาเหตุก็ไม่พบ พอดีเจอ Training Course เรื่อง SQL-12: Tuning and Optimizing Queries Using SQL Server อ่านเนื้อหาแล้ว ตรงประเด็น เลยลองเข้ามาอบรมดูปรากฏว่า ได้ผลเลยครับ ตั้งแต่ตอนที่ Train ก็เห็นทันทีเลยว่า แต่ละเรื่อง โดนมากๆ เอามาใช้ได้แทบทุกเรื่อยเลย กลับมาปรับระบบที่บริษัท ก็ได้ผลจริงๆ ระบบที่วิ่งเป็นเต่า กลับมาเร็วได้อีกครั้ง

นับถือจริงๆ เลยครับ ทั้งเนื้อหา และการสอนของ อ. ยงยุทธ เน้นเรื่องนำไปใช้ได้จริง ๆ ครับ หลังจาก จัดการกับระบบไปแล้ว เลย มานึกๆ ว่า ควรศึกษา Basic ใหม่ดีกว่า เพราะ ถ้า Basic ดี น่าจะทำให้ การทำงานเราดีกว่าเดิม ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ก็สามารถป้องกันได้ ก็เลยลงอีกเรียนหลักสูตรคือ SQL-15: Implementing Microsoft SQL Server 2005/2008 (for Developer) เพิ่มอีก และต้องการที่จะให้ทีมงานได้ Train ด้วย หลังจาก Train เลยพึ่งรู้ว่า ความรู้หลายๆ อย่าง ยังขาดไปมากจริงๆ ต้องขอขอบคุณ อ.ยงยุทธ ที่ทำให้ ผม มีความรู้อย่างมากมาย ในระบบฐานข้อมูล ช่วยให้การทำงานของผม มีประสิทธิภาพจริงๆ ครับ ถ้ามีโอกาสอีก จะเข้า Train เรื่อง อื่นๆ ต่อไปอย่างแน่นอนครับ

คุณ Kulachet Cheosakul
Net Concept and Consultant Co.,Ltd.

หลักสูตรประยุกต์ OOP Programming

เนื่องจากการเขียนโปรแกรมในช่วงแรก เป็นการเขียนโปรแกรมแบบธรรมดาทั่วๆไป ไม่สามารถนำ Code เก่าๆ มา Reuse ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร กอปรกับการทำงานในโครงการขนาดกลางๆ เป็นต้นไป จะต้องทำงานร่วมกันกับ Developer หลายคน จึงทำให้เกิดปัญหาในการเขียนโปรแกรมขึ้นหลายส่วน

สำหรับผม OOP ในความเข้าใจตอนแรกคือ ไม่เข้าใจอะไรเลย แต่หลังจากได้เรียนวิชา OOP อย่างถูกหลักการณ์กับอาจารย์ยงยุทธ ทำให้ผมได้เข้าใจหลักการในการเขียนโปรแกรมที่ดี และสามารถแบ่งส่วนในการเขียนโปรแกรม รวมถึงสามารถ Reuse Source Code ที่ได้พัฒนาไปแล้วได้เต็มประสิทธิภาพอย่างมาก รวมไปถึงหลักการพัฒนา Software อย่างเป็นระบบที่อาจารย์ยงยุทธได้สอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอน ทำให้ผมพัฒนาการเขียนโปรแกรมได้อย่างก้าวกระโดดอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อน

การอบรมของอาจารย์ยงยุทธแตกต่างจากการอบรมจากสถาบันอื่นๆ เนื่องจากอาจารย์เป็น Developer เอง และผ่านงานมาอย่างมากมาย ทำให้อาจารย์เข้าใจปัญหาในการทำงาน Develop software และรู้จุดและวิธีการที่จะสอนให้ Developer ด้วยกันเข้าใจได้อย่างง่ายดาย ผลลัพท์จากการนำวิชา OOP ไปใช้ในงาน Developer ทำให้ผมสามารถผลิตงานได้เร็วขึ้นเป็นเท่าตัว รวมถึงสามารถควบคุมคุณภาพของงาน และ ระยะเวลาในการ Develop ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

คุณ Walailuk Tangtawornchaikul
RIS - Central Retail Corporation

หลักสูตร SQL Server Integration Service

ตอนแรกเคยได้ใช้งาน SSIS มาบ้างโดยการศึกษาเอง และลองผิดลองถูกแต่หลังจากได้อบรมคอร์ส SSIS กับอาจารย์ยงยุทธ ก็พบว่าจริงๆแล้วมีอีกหลายอย่างที่ SSIS ทำได้ แต่เรายังไม่ทราบ แนวการอบรม ไม่น่าเบื่อ และค่อนข้างต่างจากในหนังสือ เพราะเป็นความรู้ที่สะสมจากประสบการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ นำมาย่นระยะเวลาให้เราศึกษาภายใน 3 วัน นับว่า เป็นการอบรมที่คุ้มค่ามากค่ะ สิ่งที่ได้รับหลักๆ คือ แนวทางที่จะนำไปใช้ทำงานในองค์กรได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปแก้ปัญหาได้ตรงจุดค่ะกลับขึ้นข้างบน

Microsoft (Thailand)

ทาง อ.ยงยุทธ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ (Guest Speaker) ให้กับลูกค้าของ Microsoft, วิชาที่ได้รับเชิญไปบรรยายได้แก่ SQL Server, ASP.NET, Windows Workflow Foundation, etc.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence ได้แก่ Microsoft Analysis Service (SSAS), Microsoft Integration Service (SSIS) และอื่นๆ

ธนาคารไทยพาณิชย์

หลักสูตร เช่น ASP.NET, SQL SERVER (Admin, Developer), Microsoft Business Intelligence (SSIS, SSAS, SSRS, Data Warehouse, MDX) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับเกียรติไปบรรยายหลักสูตร Microsoft SQL Server Business Intelligence (BI) และยังได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาในระบบงานของทางกระทรวงฯ

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.)

หลักสูตรบรรยาย Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, MDX, Object Oriented Programming (OOP) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, Object Oriented Programming (OOP) ให้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกลับขึ้นข้างบน


หลักสูตรอบรมนอกสถานที่
(In-house Training)

 • ให้อาจารย์ไปสอนที่ Office ของท่าน
 • ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนจากหลักสูตรมาตรฐานของเรา
  หรือจัดหลักสูตรได้เองได้ตามต้องการ
 • รับสอนแบบเรียนตัวต่อตัว แต่ถ้าเรียนหลายคน ราคาค่าอบรมต่อคนจะถูกลง
 • รับอบรมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศ
 • ผู้สอนมีประสบการณ์พัฒนาระบบให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เช่น บริษัท ปตท., บริษัทในเครือห้างสรรพสินค้า Central, Johnson and Johnson, Bridgestone, etc.
ประเมินราคาค่าอบรม


กลับขึ้นข้างบน