ข้อมูล Outline ผู้สอน ลงทะเบียน

หลักสูตรอบรม SP-20: Creating and Customizing Web Application using Microsoft Sharepoint Designer
(2 Days) เขียน Web Application ด้วย SharePoint

Course Description

สร้าง, แก้ไข, customize SharePoint site ด้วย SharePoint Designer

Level

Intermediate

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

Programmer

ลงทะเบียนอบรม


หลักสูตร: SP-20: Creating and Customizing Web Application using Microsoft Sharepoint Designer
ราคา: ท่านละ 13,900 บาท (ไม่รวม VAT)
ราคานี้ได้รวม ค่าเครื่อง PC สำหรับอบรม + เอกสารอบรม + อาหารว่าง + อาหารกลางวัน (ไม่ต้องนำ Notebook มาเอง)
วันอบรม: พฤ.-ศ. ที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 (2 วัน)
จำนวนวัน: 2 วัน
เวลาอบรม: 09:00 - 16:00 น.
สถานะ: เปิดรับสมัคร
รับจำนวนจำกัด และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ชำระค่าอบรมก่อน ถ้าผู้เข้าอบรมไม่สามารถอบรมในรอบนี้ได้ ทางบริษัทจะเปิดอบรมในรอบต่อไป (ยังไม่กำหนด)
ต้องการดูรอบการอบรมทั้งหมด
สถานที่อบรม: Reno Hotel Bangkok (ตรงข้ามห้าง MBK)
มีที่จอดรถ, ติดรถไฟฟ้า, ใกล้ทางด่วน
(มีมาตรการป้องกันไวรัส)
วิทยากร: อ.ยงยุทธ เดชปัญญาวิมล
(Microsoft Certified Trainer - MCT)

ประสบการณ์สอน และทำงานจริง 28 ปี

ต้องการให้อาจารย์ไปสอนที่ Office ของท่าน (Click)
LINE ID: 0882274252
Email: analyst.development@gmail.com
โทรศัพท์: 088-227-4250, 093-069-0008

ลงทะเบียนอบรม

กลับขึ้นข้างบนModule 1: Introduction SharePoint Designer

Lesson:

 • Understanding SharePoint Designer
 • Using SharePoint Designer to Carry Out Common Tasks
 • Understanding What’s New in SharePoint Designer
 • Creating Sites with SharePoint Designer
 • Exploring the SharePoint Designer Shell
 • Using SharePoint Designer to Explore a Web Page
 • Using Task Panes
 • Controlling the Use of SharePoint Designer
 • Lab

Module 2: Working with SharePoint Sites

Lesson:

 • Changing the Title, Description, and Theme of a Site
 • Managing Site Users and Permissions
 • Creating a Site Hierarchy
 • Deleting a SharePoint Site
 • Resetting a Site Template
 • Exploring a SharePoint Site
 • Navigating a Site’s Components
 • Saving and Using a Site Template

Module 3: Working with Lists and Libraries

Lesson:

 • Creating Lists and Libraries
 • Creating an Issue Tracking List
 • Importing Data into SharePoint
 • Working with List Columns
 • Using Calculated Columns
 • Using Column Validation
 • Creating an XSLT List View Web Part
 • Customizing an XSLT List View Web Part
 • Securing a List or a Library
 • Adding Custom Actions
 • Creating Server Ribbon Custom Actions
 • Creating Site Columns
 • Using Site Columns
 • Creating Content Types
 • Adding a Site Column to a Content Type
 • Adding a Document Template to a Content Type
 • Associating Content Types with Lists and Libraries
 • Deleting SharePoint Objects

Module 4: Creating and Modifying Web Pages

Lesson:

 • Inserting Text, ScreenTips, Hyperlinks, and Images
 • Working with Web Parts
 • Changing the Home Page for a Web Site
 • Modifying a List View Page
 • Creating List View Pages
 • Creating and Modifying a List Form Page
 • Creating an ASP.NET Page
 • Inserting a Web Part Zone
 • Attaching a Master Page
 • Managing Web Pages

Module 5: Working with Data Views

Lesson:

 • Creating a Data View
 • Customizing Data Views
 • Inline Editing
 • Applying Conditional Formatting
 • Showing and Hiding Content
 • Using XSLT
 • Using Formula Columns
 • Working with XPath Expressions
 • Deploying Web Parts

Module 6: Working with Data Sources

Lesson:

 • Using Data Sources
 • Working with XML Data
 • Connecting to an RSS Feed XML File
 • Connecting to an RSS Feed Server-Side Script
 • Connecting to SOAP Services
 • Connecting to REST Services
 • Connecting to a Database
 • Using Linked Sources
 • Connecting Web Parts

Module 7: Using Business Connectivity Services

Lesson:

 • What Is Business Connectivity Services?
 • Creating Database External Data Sources
 • Creating External Content Types
 • Creating Office Application External Content Types
 • Creating and Managing External Lists
 • Working with Office Application External Content Types
 • Exporting and Using the BDC Model
 • Creating a Profile Page
 • Using Associations
 • Managing External Content Types

Module 8: Understanding Workflows

Lesson:

 • Working with Workflows
 • Creating Workflows with SharePoint Designer
 • Using Actions and Conditions
 • Modifying a Workflow
 • Deploying Workflows
 • Creating a Multistep Workflow
 • Creating a Site Workflow
 • Using Visio to Map a Workflow
 • Importing a Workflow from Visio
 • Exporting a Workflow to a Visio Drawing
 • Removing and Deleting Workflows

Module 9: Using Reusable Workflows and Workflow Forms

Lesson:

 • Creating and Using Reusable Workflows
 • Creating Association Columns
 • Using Workflow Templates
 • Reusing Globally Reusable Workflows
 • Creating Globally Reusable Workflows
 • Creating Initiation and Association Forms
 • Retrieving Values from Initiation Forms
 • Modifying an InfoPath Form
 • Publishing an InfoPath Form
 • Modifying Initiation Form Parameters
 • Modifying an Association Form
 • Adding Association Fields to Initiation Forms
 • Modifying Task Forms

Module 10: Branding SharePoint Sites

Lesson:

 • Setting the CSS and Color Coding Page Editor Options
 • Identifying Styles in Cascading Style Sheets
 • Identifying Styles on Content Pages
 • Creating and Attaching CSS Files
 • Creating a Functioning HTML Page
 • Creating Styles
 • Modifying and Deleting Styles
 • Using the Style Application Group Commands
 • Understanding SharePoint’s CSS Inheritance
 • Using IntelliSense to add CSS
 • Using CSS Reports

Module 11: Working with Master Pages

Lesson:

 • Understanding Master Pages
 • Default Master Pages
 • Controls Used on the Master Page
 • Copying and Saving a Master Page
 • Customizing a Master Page
 • Changing the Default Master Page
 • Managing Content Placeholders
 • Creating a Web Page from a Master Page
 • Exporting Master Pages
 • Resetting a Master Page to the Site Definition

Module 12: Understanding Usability and Accessibility

Lesson:

 • Implementing a User-Centered Design Methodology
 • Establishing User and Compatibility Requirements
 • Designing a Prototype
 • Defining Accessible Branding
 • Testing for Usability
 • Understanding Accessibility Legislation and Testing
 • Maintaining Legislation Compliance

Module 13: Managing Web Content in the SharePoint Server

Lesson:

 • Environment
 • Creating a Publishing Site
 • Understanding Web Content Management in SharePoint Server
 • Understanding the Page Model
 • Creating a Page Layout
 • Modifying a Page Layout
 • Allowing Users to Rate Web Content
 • Approving a Page Layout
 • Restoring an Earlier Version of a Page Layout
 • Detaching and Reattaching a Page Layout

Module 14: Using Controls in Web Pages

Lesson:

 • Working with the Ribbon and Tag Properties
 • Task Pane
 • Using a Standard ASP.NET Server Control
 • Validating User Data Entry
 • Using ASP.NET Validation Controls
 • Using SharePoint Data View Controls
 • Testing an ASP.NET Form
 • Using SharePoint Server Controls


ลงทะเบียนอบรม

กลับขึ้นข้างบน


อ.ยงยุทธ เดชปัญญาวิมลกลับขึ้นข้างบน

ต้องการให้อาจารย์ไปสอนที่ Office ของท่าน (In-House Training)

มีหลักสูตรมาตรฐานให้เลือกหลากหลาย และรับ Customize Course เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด
โดยให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รับผู้อบรมตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป และสามารถเรียนตัวต่อตัวได้ จัดอบรมได้ทุกงบประมาณ

โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์พัฒนาระบบให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เช่น บริษัท ปตท., บริษัทในเครือห้างสรรพสินค้า Central, Johnson and Johnson, Bridgestone, etc.

คุณอุทัย (บริษัท โอกาโมโต้ เท็กไทล์ จำกัด)

หลักสูตร SQL Tuning

ตอนแรกผมมีปัญหากับการทำงานมากๆ ในเรื่อง ระบบฐานข้อมูล พอคนใช้มากขึ้น ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ระบบที่คิดว่า ออกแบบไว้ดีแล้ว กลับแย่ลงเรื่อยๆ หาสาเหตุก็ไม่พบ พอดีเจอ Training Course เรื่อง SQL-12: Tuning and Optimizing Queries Using SQL Server อ่านเนื้อหาแล้ว ตรงประเด็น เลยลองเข้ามาอบรมดูปรากฏว่า ได้ผลเลยครับ ตั้งแต่ตอนที่ Train ก็เห็นทันทีเลยว่า แต่ละเรื่อง โดนมากๆ เอามาใช้ได้แทบทุกเรื่อยเลย กลับมาปรับระบบที่บริษัท ก็ได้ผลจริงๆ ระบบที่วิ่งเป็นเต่า กลับมาเร็วได้อีกครั้ง

นับถือจริงๆ เลยครับ ทั้งเนื้อหา และการสอนของ อ. ยงยุทธ เน้นเรื่องนำไปใช้ได้จริง ๆ ครับ หลังจาก จัดการกับระบบไปแล้ว เลย มานึกๆ ว่า ควรศึกษา Basic ใหม่ดีกว่า เพราะ ถ้า Basic ดี น่าจะทำให้ การทำงานเราดีกว่าเดิม ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ก็สามารถป้องกันได้ ก็เลยลงอีกเรียนหลักสูตรคือ SQL-15: Implementing Microsoft SQL Server 2005/2008 (for Developer) เพิ่มอีก และต้องการที่จะให้ทีมงานได้ Train ด้วย หลังจาก Train เลยพึ่งรู้ว่า ความรู้หลายๆ อย่าง ยังขาดไปมากจริงๆ ต้องขอขอบคุณ อ.ยงยุทธ ที่ทำให้ ผม มีความรู้อย่างมากมาย ในระบบฐานข้อมูล ช่วยให้การทำงานของผม มีประสิทธิภาพจริงๆ ครับ ถ้ามีโอกาสอีก จะเข้า Train เรื่อง อื่นๆ ต่อไปอย่างแน่นอนครับ

คุณ Kulachet Cheosakul
Net Concept and Consultant Co.,Ltd.

หลักสูตรประยุกต์ OOP Programming

เนื่องจากการเขียนโปรแกรมในช่วงแรก เป็นการเขียนโปรแกรมแบบธรรมดาทั่วๆไป ไม่สามารถนำ Code เก่าๆ มา Reuse ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร กอปรกับการทำงานในโครงการขนาดกลางๆ เป็นต้นไป จะต้องทำงานร่วมกันกับ Developer หลายคน จึงทำให้เกิดปัญหาในการเขียนโปรแกรมขึ้นหลายส่วน

สำหรับผม OOP ในความเข้าใจตอนแรกคือ ไม่เข้าใจอะไรเลย แต่หลังจากได้เรียนวิชา OOP อย่างถูกหลักการณ์กับอาจารย์ยงยุทธ ทำให้ผมได้เข้าใจหลักการในการเขียนโปรแกรมที่ดี และสามารถแบ่งส่วนในการเขียนโปรแกรม รวมถึงสามารถ Reuse Source Code ที่ได้พัฒนาไปแล้วได้เต็มประสิทธิภาพอย่างมาก รวมไปถึงหลักการพัฒนา Software อย่างเป็นระบบที่อาจารย์ยงยุทธได้สอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอน ทำให้ผมพัฒนาการเขียนโปรแกรมได้อย่างก้าวกระโดดอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อน

การอบรมของอาจารย์ยงยุทธแตกต่างจากการอบรมจากสถาบันอื่นๆ เนื่องจากอาจารย์เป็น Developer เอง และผ่านงานมาอย่างมากมาย ทำให้อาจารย์เข้าใจปัญหาในการทำงาน Develop software และรู้จุดและวิธีการที่จะสอนให้ Developer ด้วยกันเข้าใจได้อย่างง่ายดาย ผลลัพท์จากการนำวิชา OOP ไปใช้ในงาน Developer ทำให้ผมสามารถผลิตงานได้เร็วขึ้นเป็นเท่าตัว รวมถึงสามารถควบคุมคุณภาพของงาน และ ระยะเวลาในการ Develop ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

คุณ Walailuk Tangtawornchaikul
RIS - Central Retail Corporation

หลักสูตร SQL Server Integration Service

ตอนแรกเคยได้ใช้งาน SSIS มาบ้างโดยการศึกษาเอง และลองผิดลองถูกแต่หลังจากได้อบรมคอร์ส SSIS กับอาจารย์ยงยุทธ ก็พบว่าจริงๆแล้วมีอีกหลายอย่างที่ SSIS ทำได้ แต่เรายังไม่ทราบ แนวการอบรม ไม่น่าเบื่อ และค่อนข้างต่างจากในหนังสือ เพราะเป็นความรู้ที่สะสมจากประสบการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ นำมาย่นระยะเวลาให้เราศึกษาภายใน 3 วัน นับว่า เป็นการอบรมที่คุ้มค่ามากค่ะ สิ่งที่ได้รับหลักๆ คือ แนวทางที่จะนำไปใช้ทำงานในองค์กรได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปแก้ปัญหาได้ตรงจุดค่ะกลับขึ้นข้างบน

Microsoft (Thailand)

ทาง อ.ยงยุทธ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ (Guest Speaker) ให้กับลูกค้าของ Microsoft, วิชาที่ได้รับเชิญไปบรรยายได้แก่ SQL Server, ASP.NET, Windows Workflow Foundation, etc.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence ได้แก่ Microsoft Analysis Service (SSAS), Microsoft Integration Service (SSIS) และอื่นๆ

ธนาคารไทยพาณิชย์

หลักสูตร เช่น ASP.NET, SQL SERVER (Admin, Developer), Microsoft Business Intelligence (SSIS, SSAS, SSRS, Data Warehouse, MDX) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับเกียรติไปบรรยายหลักสูตร Microsoft SQL Server Business Intelligence (BI) และยังได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาในระบบงานของทางกระทรวงฯ

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.)

หลักสูตรบรรยาย Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, MDX, Object Oriented Programming (OOP) และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรยายหลักสูตร Microsoft Business Intelligence, Data Warehouse, Object Oriented Programming (OOP) ให้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกลับขึ้นข้างบน


หลักสูตรอบรมนอกสถานที่
(In-house Training)

 • ให้อาจารย์ไปสอนที่ Office ของท่าน
 • ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนจากหลักสูตรมาตรฐานของเรา
  หรือจัดหลักสูตรได้เองได้ตามต้องการ
 • รับสอนแบบเรียนตัวต่อตัว แต่ถ้าเรียนหลายคน ราคาค่าอบรมต่อคนจะถูกลง
 • รับอบรมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศ
 • ผู้สอนมีประสบการณ์พัฒนาระบบให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เช่น บริษัท ปตท., บริษัทในเครือห้างสรรพสินค้า Central, Johnson and Johnson, Bridgestone, etc.
ประเมินราคาค่าอบรม


กลับขึ้นข้างบน